Referát kontroly

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Bačová Adriana, Mgr. 307 2 045/2441 131 adriana.bacova@upsvr.gov.sk
Bradáč Richard, Mgr. 208 1 045/2441 130 richard.bradac@upsvr.gov.sk
Pružinská Soňa, Mgr. 307 2 045/2441 134 sona.pruzinska@upsvr.gov.sk
späť