Úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Turč.Teplice

SNP 514/122, Turčianske Teplice mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci úseku Taraš Branislav, Mgr. 113 1 043-2442 620 Taras.Branislav@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky Štefanidesová Michaela, Bc. 108 1 043-2442 582 Michaela.Stefanidesova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi Pipišková Martina, Mgr. 111 1 043-2442 530 Martina.Petrakova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi Svitačová Danica 110 1 043-2442 531 Svitacova.Danica@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky Hladká Soňa 107 1 043-2442 580 Sona.Hladka@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky, dotácie Brngalová Eva 107 1 043-2442 585 Eva.Brngalova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na KŤZP Jellušová Zlata 104 1 043-2442 660 Jellusova.Zlata@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na KŤZP Petrovičová Katarína PhDr. 105 1 043-2442 661 Petrovicova.Katarina@upsvr.gov.sk
SPODaSK Kuťková Zuzana 114 1 043-2442 621 Zuzana.Kutkova@upsvr.gov.sk
SPODaSK Predajnoš Zuzana, Mgr. 118 1 043-2442 622 Zuzana.Hullova@upsvr.gov.sk
SPODaSK Lucia Erteľová, Mgr. 102 1 043-2442 623 Lucia.Ertelova@upsvr.gov.sk
psychológ Lettrichová Denisa, Mgr. 117 1 043-2442 624 Denisa.Lettrichova@upsvr.gov.sk
Posudková činnosť Schumichrastová Jana 2 prízemie 043-2442 680 Jana.Schumichrastova@upsvr.gov.sk
späť