Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí " Babičová Adriana, Mgr 132 1 +421 53 2446 607 adriana.babicova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD : Spišské Podhradie - ulice: Levočská, Starý Jarok, Štúrovao; Levoča - ulice, miestna časť: Bottova, Kukučínova, Lesná, Lúčna, Mӓsiarska, Nad Tehelňou F-J, Pod vinicou, Popradská cesta, Probstnerová cesta, Rozvoj, Slavkovská, Športovcov, Štúrova, Za sedriou, Závada, Žiacka; Obce - Brutovce, Bugľovce, Dlhé Stráže, Doľany-Roškovce N-Z-P, Nižné Repaše, Pavľany, Spišský Hrhov K-Z, Vyšné Repaše Lapšanská Jana, Mgr 215 2 +421 53 2446 609 jana.lapsanska@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD : Spišské Podhradie – ulice: Galová, Májová, Robotnícka, Sídlisko hrad, Školská; Levoča – ulice, miestna časť: Greschika, Hradby, Košická, Kukučínová, Lomnická, M.R. Štefanika, Nad tehelňou P, Nám. Štefana Kluberta, Novoveská cesta, Poľná, Prešovská, Pri podkove, Pri prameni, Pri strelnici, Špitálska; Obce: Baldovce, Mečedeľovce, Spišský Štvrtok Filipová Zuzana, Mgr. 216 2 +421 53 2446 605 Zuzana.Filipova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD: Spišské Podhradie - ulice: Dr. Špirku, Komenského, Kúpeľná, Mariánske námestie, Prešovská, SNP, Vodný rad; Levoča – ulice, miestna časť: Baštová, G. Haina, Gerlachovská, Kasárenská, Levočské Lúky, Móricova, Nad tehelňou (A-E), Nám. Majstra Pavla, Sadová, Vetrová, Ždiarska, Železničný riadok; Obce: Bijacovce, Dúbrava, Klčov, Nemešany, Olšavica, Pongracovce, Uloža, Vyšný Slavkov Gadušová Ľudmila, PhDr. 217 2 +421 53 2446 606 Ludmila.Gadusova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD : Spišské Podhradie - ulice: Podzámková, Bielidlá, Hviezdoslavova, Levočská, Palešovo Námestie, Partizánska,Trhovisko; Levoča - ulice, miestna časť: Harhovská, Jána Francisciho, Kežmarská cesta, Mengusovská, Nad Tehelňou K-O, Nový Dvor, Ovocinárska, Potočná, Vetrova; Obce - Beharovce, Doľany-Roškovce A-M+P, Granč Petrovce, Korytné, Kurimany, Spišský Hrohov A-J, Studenec, Torysky Lucia Kandrová, Mgr. 609 2 +421 53 2446 609 lucia.kandrova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí " Kaľavský Martin, PhDr. 132 1 +421 53 2446 607 Martin.Kalavsky2@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD: Spišské Podhradie – Štefániková; Levoča - ulice, miestna časť: Czauczika, Dlhá, Kežmarská, Kláštorská, Levočská Dolina, Michala Hlavačka, Nad Tehelňou R-Z, Nová, Odorica, Okružná, Predmestie, Pri likérke, Ružová, Uhoľná; Obce: Domaňovce, Dravce-Bukovinka, Harakovce, Jablonov, Katúň, Lúčka, Ordzovany, Poľanovce Leibiczerová Mária, Bc. 216 2 +421 53 2446 605 Maria.Leibiczerova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately detí a PFO, resocializačný príspevok: Spišské Podhradie, Levoča, Doľany-Roškovce, Dravce-Bukovinka, Jablonov, Studenec, Domaňovce, Poľanovce, Ordzovany, Pavľany, Harakovce, Lúčka, Katúň, Spisský Štvrtok, Mečedeľovce, Dlhé Stráže, Granč-Petrovce, Baldovce, Beharovce, Brutovce, Bugľovce, Kurimany, Korytné, Spišský Hrhov, Bijacovce, Torysky, Úloža, Vyšný Slavkov, Vyšné Repaše, Olšavica, Pongracovce, Dúbrava, Klčov, Nemešany, Nižné Repaše, Pekarčíková Zuzana, PhDr. 217 2 +421 53 2446 606 Zuzana.Pekarcikova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately detí a PFO, resocializačný príspevok: Spišské Podhradie, Levoča, Doľany-Roškovce, Dravce-Bukovinka, Jablonov, Studenec, Domaňovce, Poľanovce, Ordzovany, Pavľany, Harakovce, Lúčka, Katúň, Spisský Štvrtok, Mečedeľovce, Dlhé Stráže, Granč-Petrovce, Baldovce, Beharovce, Brutovce, Bugľovce, Kurimany, Korytné, Spišský Hrhov, Bijacovce, Torysky, Úloža, Vyšný Slavkov, Vyšné Repaše, Olšavica, Pongracovce, Dúbrava, Klčov, Nemešany, Nižné Repaše, Rusňáková Mária, PhDr. 217 2 +421 53 2446 606 maria.rusnakova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí " Zakuciová Alena, Mgr. 132 1 +421 53 2446 607 alena.zakuciova@upsvr.gov.sk
späť