Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Krajňáková Eva, PhDr., PhD. 310 2 053/2440600 eva.krajnakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Augustinová Magdaléna, PhDr. 301 2 053/2440614 magdalena.augustinova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bartková Zuzana, Mgr. 307 2 053/2440606 zuzana.bartkova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Bučáková Helena, Mgr. 308 2 053/2440611 helena.bucakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Hrubjaková Katarína, Mgr. 308 2 053/2440611 katarina.hrubjakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Hurajtová Eva, Mgr. 301 2 053/2440614 eva.hurajtova@upsvr.gov.sk
Psychológ referátu PPS Mackovjaková Ľubica, PhDr, 306 2 053/2440616 lubica.mackovjakova@upsvr.gov.sk
Náradná rodinná starostlivosť Plíhalová Zuzana, Mgr. 303 2 053/2440603 zuzana.plihalova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Štefanková Renáta, Mgr. 307 2 053/2440606 renata.stefankova@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent Varša Pavel, Mgr. ml. 309 2 053/2440601 pavel.varsa2@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent Hrušková Monika, Mgr. 309 2 053/2440601 monika.hruskova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bukovinská Adriana, Mgr. 304 2 053/2440602 adriana.bukovinska@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Nemergutová Lenka, Mgr. 304 2 053/2440602 lenka.nemergutova@upsvr.gov.sk
OT NRS - sociálny pracovník Borženská Mária, Mgr. 405 3 053/2440102 maria.borzenska@upsvr.gov.sk
OT NRS - psychológ Mederyová Veronika, Mgr. 405 3 053/2440102 veronika.mederyová@upsvr.gov.sk
OT VO - sociálny pracovník Fiľakovská Zuzana, Mgr. 406 3 053/2440604 zuzana.filakovska@upsvr.gov.sk
OT VO - psychológ Babiková Simona, Mgr. 406 3 053/2440604 simona.babikova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
Sociálnoprávna ochrana detí Bogačevičová Katarína, Mgr. 26 2 053/2442605 katarina.bogacevicova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Kandriková Daniela, Mgr. 26 2 053/2442606 daniela.kandrikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Kseňáková Henrieta, Mgr. 24 2 053/2442514 henrieta.ksenakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Holotňáková Marcela, Mgr. 25 2 053/2442606 marcela.holotnakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Rabatinová Štefánia, Mgr. 25 2 053/2442606 stefania.rabatinova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
Sociálnoprávna ochrana detí Čechová Viera, Mgr. 60 suterén 053/2443602 viera.cechova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Petríková Slávka, Mgr. 59 suterén 053/2443601 slavka.petrikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Rostášová Alžbeta, PhDr. 10 suterén 053/2443603 alzbeta.rostasova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Smorada Ján, Mgr., Ing. 11 suterén 053/2443600 jan.smorada@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent Gabošová Martina, PhDr. 61 suterén 053/2443604 martina.gabosova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Šimková Karolína, Mgr. 61 suterén 053/2443604 karolina.simkova@upsvr.gov.sk
OT VO - sociálny pracovník Konečná Jana, Mgr. 9 suterén 053/2443605 jana.konecna@upsvr.gov.sk
OT VO - psychológ Rusnáková Eva, Mgr. 9 suterén 053/2443605 eva.rusnakova@upsvr.gov.sk
späť