Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Lorenčíková Dagmar, Mgr. 3 poschodie 052/2440 640 Dagmar.Lorencikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Graindová Mária, Mgr. č. 208 2. poschodie 052/2440643 Maria.Graindova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Jackovičová Marcela, Ing. č. 207 2. poschodie 052/2440642 Marcela.Jackovicova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Karpatyová Daniela, Ing. č.208 2. poschodie 052/2440643 Daniela.Karpatyová@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Olejová Veronika, Mgr. č. 207 2. poschodie 052/2440642 Veronika.Olejova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Podolcová Mária, Bc. č. 208 2. poschodie 052/2440641 Maria.Podolcova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Marešová Jarmila, Bc. č. 207 2. poschodie 052/2440642 Jarmila.Maresova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Fenčáková Mária, Mgr. č. 204 2. poschodie 052/2440676 Maria.Fencakova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Kundisová Renáta, Bc. č. 204 2. poschodie 052/2440672 Renata.Kundisova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Labudová Eva, PhDr. č. 205 2. poschodie 052/2440670 Eva.Labudova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Omastová Katarína, Mgr. č. 206 2. poschodie 052/2440674 Katarina.Omastova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Pavliková Marcela, Mgr. č. 205 2. poschodie 052/2440677 Marcela.Pavlikova@upsvr.gov.sk
Klientské centrum – zberné miesto Jurčová Viera, Bc. č. 7 prízemie 052/2440671 Viera.Jurcova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Dančík Alexander, MUDr. č. 204 2. poschodie 052/2440677 Alexander.Dancik@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Sýkorová Viera, MUDr. č. 206 2. poschodie 052/2440674 Viera.Sykorova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Zrubcová Oľga, MUDr. č. 206 2. poschodie 052/2440674 Olga.Zrubcova@upsvr.gov.sk
späť