Zasadnutia výboru v roku 2017

Zasadnutie výboru v decembri 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.3 kB]- národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 2

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.2 kB] - národný projekt  "Šanca pre mladých"

Zasadnutie výboru v novembri 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 189.9 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 195.1 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 196.9 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 198.3 kB]- národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 188.8 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 199.0 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 4"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 197.2 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.6 kB] - národný projekt  "„REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č.2"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 194.9 kB] - národný projekt  "Šanca pre mladých"

Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 192.5 kB] - poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Schválené žiadosti v zmysle § 57 [ PDF 191.3 kB] - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

Zasadnutie výboru v októbri 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 191.0 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 196.9 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 198.3 kB]- národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.9 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.4 kB] - národný projekt  "„REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č.2"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 195.5 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 189.2 kB] - národný projekt  "Šanca pre mladých"

Zasadnutie výboru v septembri 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 193.7 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 199.3 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 206.0 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 4"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 190.7 kB] - národný projekt  "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.0 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 197.8 kB] - národný projekt  "Šanca pre mladých"

Zasadnutie výboru v auguste 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 197.0 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 206.7 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 [ PDF 196.2 kB] ods.1 písm.a) - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 190.2 kB] - národný projekt  "Šanca pre mladých"

Zasadnutie výboru v júli 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 192.7 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 195.0 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 189.3 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 190.7 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.3 kB] - národný projekt  "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 199.3 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.8 kB]- národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

* Neschválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.7 kB]- národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 1"

Zasadnutie výboru v júni 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 187.9 kB]    - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 198.0 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 197.3 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 189.0 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 199.5 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 202.9 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 4"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.7 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.6 kB] - národný projekt  "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 201.6 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

      

Zasadnutie výboru v máji 2017

       29.5.2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 190.2 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 192.3 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Neschválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 195.5 kB]- národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 206.1 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

       17.5.2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 189.2 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 204.3 kB]- národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 220.7 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.2 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 203.4 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 202.3 kB]- národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

    

Zasadnutie výboru v apríli 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 196.6 kB]    - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 193.1 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 205.0 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 194.1 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 202.6 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

       * Schválené žiadosti v zmysle § 57 [ PDF 189.1 kB]    - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

Zasadnutie výboru v marci 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 199.8 kB]    - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 196.4 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 198.5 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 [ PDF 198.2 kB] ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

       * Schválené žiadosti v zmysle § 57 [ PDF 188.3 kB]    - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

       * Neschválené žiadosti v zmysle § 54 [ PDF 190.6 kB] ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

Zasadnutie výboru vo februári 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 194.5 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 209.6 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 195.9 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 202.2 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 197.0 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 195.9 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

 

Zasadnutie výboru v januári 2017

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 191.7 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 190.1 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 202.2 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.9 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.5 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

 

Dátum vytvorenia stránky: 26.01.2017
Dátum aktualizácie: 02.01.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac