Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVR Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVR Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica

Hlavná 1, 056 01 Gelnica Recepcia: 053/244 3 100
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca pracoviska Zdravecká Tatiana, PhDr. 26 -1 053/244 3 500 tatiana.zdravecka@upsvr.gov.sk
Recepcia Blažovská Dana 43 príz. 053/244 3 100 dana.blazovska@upsvr.gov.sk
Agenda ekonomiky - podateľňa Hudáková Lýdia 20 príz. 053/244 3 195 lydia.hudakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana (OSO) Kipikašová Marcela, Ing. 6 príz. 053/244 3 314 marcela.kipikasova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre zamestnávateľa (OSZ) Lukáčová Mária, Ing. 219 2 053/244 3 310 maria.lukacova4@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Čechová Lenka, Mgr. 225 2 053/244 3 311 lenka.cechova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Mihaliková Michaela, Mgr. 7 -1 053/244 3 515 michaela.mihalikova@upsvr.gov.sk
Referát PPK ŤZP a PČ Kovalčíková Alena, Mgr. 3 príz. 053/244 3 640 alena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Referát SPO detí a sociálnej kurately Smorada Ján, Ing. 11 -1 053/244 3 600 jan.smorada@upsvr.gov.sk
Agenda Aktivačné centrum Lukáčová Tamara, Mgr. 214 2 053/244 3 370 tamara.lukacova@upsvr.gov.sk
Terénni pracovníci (HN, ŠSD, náhradné výživné) Plachetka Arpád, Mgr. 19 príz. 053/244 3 101 arpad.plachetka@upsvr.gov.sk
späť