Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuková Petra, Mgr. 421 3 02/204 43 952 petra.kukova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Bratislava I
schvaľovateľ BA I - III - agenda BA III- písm. B Noskovičová Katarína, Mgr. 326 2 02/204 43 620 Katarina.Noskovicova@upsvr.gov.sk
BA I - A,B,C,Č,D,Ď, Dz, Dž, E,F,CH,I,J,K,N,O,R,V,W Hajtášová Katarína, PhDr. 323 2 02/204 43 719 Katarina.Hajtasova@upsvr.gov.sk
BA I - G,H,L,M,P,S,Š,U,T,Z,Ž Stašeková Tatiana, Mgr. 322 2. 02/204 43 708 tatiana.stasekova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
schvaľovateľ BA II Karláková Eva, Ing. 327 2 02/204 43 808 Eva.Karlakova@upsvr.gov.sk
E, F ,G, L, Ma, Z, Ž Hrebeňár Patrik, Mgr. 332 2 02/204 43 818 patrik.hrebenar@upsvr.gov.sk
Mo, Mr, My, N, R, T, U, V, W,Y Tóthová Soňa RNDr. 331 2 02/204 43 803 Sona.Tothova@upsvr.gov.sk
Mi, Ml, S, Š Farkašová Veronika, Mgr. 332 2 02/204 43 805 Veronika.Farkasova2@upsvr.gov.sk
A, H, Mc, Me, O, P Kubátová Jana, Mgr. 331 2 02/204 43 811 Jana.Kubatova@upsvr.gov.sk
K, J Baginová Eva 330 2 02/204 43 807 Eva.Baginova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,I,Ch,D,Ď,Dz Paprčková Zuzana, Bc. 330 2. 02/204 43 814 zuzana.paprckova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
C, Č, E, G, K, M, U Petríková Rebeka 323 2. 02/204 43 819 rebeka.petrikova@upsvr.gov.sk
F, CH, I, L, O, P, R, T, V, W, Z, Ž zástup celá BA I-III 2 @upsvr.gov.sk
A, D, Ď, H, J, N, S, Š Noskovičová Katarína, Mgr. 326 2 02/204 43 626 kararina.noskovicova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
Schvaľovateľ BA IV Valentovičová Andrea, Mgr. 321 2. 02/204 43 635 Andrea.Valentovicova@upsvr.gov.sk
G, J, M, N, Ň, P Pivarčeková Miroslava Mgr. 325 2. 02/204 43 628 miroslava.pivarcekova@upsvr.gov.sk
B, E, F, K Škodler Zuzana Ing. 320 2. 02/204 43 637 zuzana.skodler@upsvr.gov.sk
H, I, O, R, Ř, S, Š Domsova Dana, Mgr. 325 2. 02/204 43 629 dana.domsova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,D,Ď,Dz,Dž,Ch,L,Ľ,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Nováková Barbora, Mgr. 320 2. 02/204 43 624 Barbora.Novakova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
schvaľovateľ BA V Karailievová Silvia, Bc. 415 3. 02/204 43 608 Silvia.Karailievova@upsvr.gov.sk
A, B, C, D, Ď, E, Ch, I, O, U Tóthová Bumbalová Zuzana , Mgr. 414 3. 02/204 43 619 Zuzana.TothovaBumbalova@upsvr.gov.sk
Č, F, L, R, S, Ž Strecková Zuzana Mgr. 415 3. 02/204 43 607 zuzana.streckova@upsvr.gov.sk
Ka-Km, M, P, W Varcholová Jana Mgr. 413 3 02/204 43 618 jana.varcholova@upsvr.gov.sk
G, H, N, Kn-Kz Zaťková Silvia, Mgr. 413 3. 02/204 43 615 Silvia.Zatkova@upsvr.gov.sk
J, Š, T, Ť, V, Z Koceľová Marianna, Mgr. 413 3. 02/204 43 609 marianna.kocelova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Bratislava I
schvaľovateľ BA IV, V - agenda BA V - K Jasenovcová Eva, Mgr. 418 3 02/204 43 734 Eva.Jasenovcova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ BA I, II, III - agenda BA I - S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž Csavoly Bučková Lucia, Mgr. 419 3 02/204 43 940 lucia.csavolybuckova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R Martincová Dana, Mgr. 423A 3 02/204 43 675 dana.martincova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
E, I, M, N, Ň, R, Ř, Š, Ž Elznic Petra, Bc. 423 3 02/204 43 944 petra.elznic@upsvr.gov.sk
G, K, L, O, P, U, Ú, Y zástup celá BA II 423 3 @upsvr.gov.sk
H, J, S, T, W, Z Kunová Daniela, Mgr. 423 3 02/204 43 946 Daniela.Kunova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, F, Ch, V Gutléberová Lenka, Mgr. 423 3 02/204 43 939 lenka.gutleberova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
A - K zástup - Csavoly Bučková Lucia, Mgr. 419 3 02/204 43 940 Lucia.CsavolyBuckova@upsvr.gov.sk
L - Ž Čaplová Edita, Mgr. 423 3 02/204 43 626 edita.caplova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
A - H Brežná Silvia, Mgr. 418 3 02/204 43 937 Silvia.Brezna@upsvr.gov.sk
Ch - O Ulbriková Dáša, PhDr. 424 3 02/204 43 860 Dasa.Ulbrikova@upsvr.gov.sk
P - Ž Sadloňová Viera, Mgr. 424 3 02/204 43 871 viera.sadlonova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
K Jasenovcová Eva, Mgr. 418 3 02/204 43 734 Eva.Jasenovcova@upsvr.gov.sk
J, L, M, N, Ň, O, P, Ho - Hy Okuliarová Irena, Mgr. 423A 3 02/204 43 712 Irena.Okuliarova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, Ch, I Šutlliaková Alena, Mgr. 419 3 02/204 43 705 Alena.Sutliakova@upsvr.gov.sk
R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, Z, Ž,Ha-Hn Kovalová Žanet 417 3 02/204 43 930 Zaneta.Kovalova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Kluka Dezider, MUDr. 420 3 02/204 43 938 Dezider.Kluka@upsvr.gov.sk
Národný projekt Efektivita - zamestnanci
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Petráková Ivana, Mgr. 325 2 02/204 43 830
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Jurkáčková Michaela, Mgr. 325 2 02/204 43 830
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Moncmanová Nikola, Bc. 325 2 02/204 43 830
späť