Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Svoradova 1, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
poverená zastupovaním riaditeľky odboru Šubová Jana, Ing. 517 4 02/204 43 835 jana.subova@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia Balog František, Mgr. 206 1 02/204 54 803 frantisek.balog@upsvr.gov.sk
Bratislava I
schvaľovateľ referátu + SPO pre BA III- G, L, U, X Fialová Jana, Mgr. 306 2 02/204 54 807 jana.fialova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela mládeže a PFO Kulhavá Ela, Mgr. 204 1 02/204 54 847 ela.kulhava@upsvr.gov.sk
SPO – H, Ch, I, J, L, M, N, P Čurdová Jana, Mgr. 205 1 02/204 54 820 Jana.Curdova@upsvr.gov.sk
SPO – O, R, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž Mgr.Čurdová a Mgr.Vlasovová(zástup) 205 1 02/204 54 846 @upsvr.gov.sk
SPO – O, R, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž Vlasovová Margita, Mgr. 205 1 02/204 54 846 margita.vlasovova@upsvr.gov.sk
NRS + ústavná starostlivosť Bolebruchová Mária, Bc. 204 1 02/204 54 814 Maria.Bolebruchova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
Schvaľovateľ referátu a SPO - Dolné Hony Gáborová Gabriela, Mgr. 411 4 02/204 54 856 gabriela.gaborova@upsvr.gov.sk
SPO – Prievoz, Štrkovec Miškech Martin,PhDr. 404 3 02/204 54 841 martin.miskech@upsvr.gov.sk
SPO – Podunajské Biskupice Dušaničová Alexandra, Mgr. 409 3 02/204 54 828 Alexandra.Dusanicova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Frťalová Alena, Mgr. 408 3 02/204 54 808 alena.frtalova@upsvr.gov.sk
SPO - Vrakuňa Marmanová Simona, Mgr. 409 3 02/204 54 829 simona.marmanova@upsvr.gov.sk
SPO –Nivy Hanková Lenka, Mgr. 406 3 02/204 54 8143 lenka.hankova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Bahurinský Andrej, Mgr. 408 3 02/204 54 888 Andrej.Bahurinsky@upsvr.gov.sk
SPO - Trnávka, Ostredky, Vlčie hrdlo Wirtz Zuzana, PhD. , Mgr. 408 3 02/204 54 830 Zuzana.Wirtz@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť, Osvojenie, Pestúnska star. Petrišinová Katarína, Mgr. 406 3 02/204 54 825 Katarina.Petrisinova@upsvr.gov.sk
SPO - Pošen, Trávniky Rakovský Alexander, Mgr. 407 4 02/204 54 830 alexander.rakovsky@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť, Náhradná osobná starostlivosť Vargová Lenka, Bc. 406 3 02/204 54 840 Lenka.Vargova2@upsvr.gov.sk
Bratislava III
SPO – P, W, Z, Ž, Q Labuda Roman, Mgr. 308 2 02/204 54 837 Roman.Labuda@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ referátu + SPO - G, L, U, X Fialová Jana, Mgr. 306 2 02/204 54 807 Jana.Fialova@upsvr.gov.sk
Kuratela mládeže + ústavná starostlivosť + PFO Klimová Katarína, Mgr. 304 2 02/204 54 806 Katarina.Klimova2@upsvr.gov.sk
NRS + PS + osvojenie Benecová Nikola, Mgr. PhD. 304 3 02/204 54 858 nikola.benecova@upsvr.gov.sk
SPO -C, Č, V Jelínková Andrea, Bc. 310 2 02/204 54 804 andrea.jelinkova@upsvr.gov.sk
SPO - N, O, R, S, Š, T, Ť Šimová Nicol, Mgr. 310 2 02/204 54 861 nicol.simova@upsvr.gov.sk
SPO – A, J, I, K, M, O,Y Karlíková Viera, PhDr. 310 2 02/204 54 831 Viera.Karlikova@upsvr.gov.sk
D, Ď, E, F, H, Ch Daniž Ján, Mgr. 308 2 02/204 54 805 jan.daniz@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
schvaľovateľka referátu a agenda SPO – Devín Labudová Vladimíra, Mgr. 319 2 02/204 54 815 Vladimira.Labudova@upsvr.gov.sk
SPO – Dúbravka (841 01) Kmotorková Monika, Mgr. 319 2 02/204 54 813 Monika.Kmotorkova@upsvr.gov.sk
SPO – Dúbravka (841 02) + Agátová ul. Danišová Vladimíra, Mgr. 318 2 02/204 54 833 vladimira.danisova@upsvr.gov.sk
SPO – Karlova Ves-Dlhé diely (841 05) + Lamač Škultétyová Veronika, Mgr. 318 2 02/204 54 824 veronika.skultetyova@upsvr.gov.sk
SPO – Devínska Nová Ves Tóthová Kristína , Mgr. 318 2 02/204 54 823 Kristina.Tothova3@upsvr.gov.sk
SK – Dúbravka + Lamač od.1.12.2019 zastupuje Mgr. Labudová 304 2 02/204 54 836 @upsvr.gov.sk
SK - Karlova Ves + Devín + DNV + Záhr. Bystrica Yaghy Baňáková Jana, Mgr 313 2 02/204 54 817 jana.yaghybanakova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS - Dúbravka + Lamač Endreslová Zuzana, Mgr. 305 2 02/204 54 832 Zuzana.Endreslova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS Karlova Ves + Devín + DNV + Z. Bystrica Malíková Lenka, Mgr. 314 2 02/204 54 821 lenka.malikova@upsvr.gov.sk
SPO - Karlova Ves (841 04) + Záhr. Bystrica zastupuje Mgr. Kmotorková 319 2 02/204 54 853 @upsvr.gov.sk
Bratislava V
schvaľovateľ referátu + SPO - A, D, Ď, F, M, O, Š, U, W, Y, Ž Zeleňák Jozef, Mgr. 218 1 02/204 54 826 jozef.zelenak@upsvr.gov.sk
SK-A,B,C,Č,CH,I,M,S,Š,V,Z,Ž D,E,F,G,H,J,K,L,N,O,P,R,T,U Blehová Ivana, PhDr. 218 1 02/204 54 809 ivana.blehova@upsvr.gov.sk
NRS - A -K Sokolíková Katarína, Bc. 210 1 02/204 54 818 katarina.sokolikova@upsvr.gov.sk
SPO – N, S, T, Ť, Z Ovádeková Eva, Mgr. 215 1 02/204 54 816 Eva.Ovadekova@upsvr.gov.sk
SPO - F, M, Š Gašparová Ingrid, Mgr. 215 1 02/204 54 857 ingrid.gasparova@upsvr.gov.sk
SPO – Č, E, G, J, K Junasová Mária, Mgr. 215 1 02/204 54 827 Maria.Junasova@upsvr.gov.sk
SPO – A, B, C, H, V Slezáková Silvia, Mgr. 214 1 02/204 54 834 silvia.slezakova2@upsvr.gov.sk
SPO - I, CH, L, P, R Šidíková Adriana, Mgr. 214 1 02/204 54 849 adriana.sidikova@upsvr.gov.sk
NRS - NOS Matušková Barbora, Mgr. 210 1 02/204 54 863 barbora.matuskova@upsvr.gov.sk
NRS - L - Z Kosíková Ľubica, Mgr. 210 1 02/204 54 822 Lubica.Kosikova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Bratislava I a IV
psychológ Ürgeová Zuzana, Mgr. 02/204 54 835 zuzana.urgeova2@upsvr.gov.sk
Bratislava II
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Prelovská Gabriela, Mgr. 403 3 02/204 54 842 Gabriela.Prelovska@upsvr.gov.sk
psychológ Jamáriková Iveta, Mgr. 411 3 02/204 54 845 iveta.jamarikova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
psychológ Chrenková Anna, PhDr. 412 3 02/204 54 819 Anna.Chrenkova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
psychológ Pavúk Tomáš, Mgr. 306 2 02/204 54 852 tomas.pavuk@upsvr.gov.sk
Orgán SPOD a SK NRS
NRS BA I-III Špaleková Zuzana, Mgr. 313 2 02/204 54 811 Zuzana.Spalekova@upsvr.gov.sk
NRS BA IV-V Zvijasová Alžbeta, Mgr. 313 2 02/204 54 839 Alzbeta.Zvijasova@upsvr.gov.sk
NRS MA, PK, SC Haťapková Zuzana, Mgr. 313 2 02/204 54 812 Zuzana.Hatapkova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Efektivita - zamestnanci
terénny sociálny pracovník BA I - V Obernauer Matúš, Mgr. 219 2 02/204 54 850 matus.obernauer@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník BA I - V Krajčovičová Jana, Mgr. 219 2 02/204 54 850 jana.krajcovicova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník BA I - V Gnipová Radoslava, Mgr. 219 2 02/204 54 850 radoslava.gnipova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník BA I - V Zálešáková Iveta, Mgr. 219 2 02/204 54 850 iveta.zalesakova@upsvr.gov.sk
späť