riaditeľ ÚPSVaR Trebišov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretariát Kulinová Jana Ing. 304 II. 056/244 6 101 jana.kulinova@upsvr.gov.sk
späť