Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Bočžice, Čeľovce, Čerhov, Dobrá, Kožuchov, Leles, M. Tŕňa, Sirník, Sečovce pism. A,B,C,Č, D,Ď, Dz, Dž, E, Trebišov písm. C,Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G,H,CH, Úpor, V. Tŕňa, Vojka, Zbehňov ; Diladiová Jana, Mgr. 218 I. +421 56 2446 674 Jana.Diladiova@upsvr.gov.sk
Boťany, Dvorianky, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kravany, Ladmovce, Luhyňa, Milhostov, Novosad, Poľany, Rad, Soľnička, Stanča, Stankovce, Strážne, Svinice, Trebišov pism B, Trnávka, Veľaty , Viničky, Zatin ; Faiks Tomáš Mgr. 204 I. +421 56 2446 675 Tomas.Faiks@upsvr.gov.sk
Bačka, Borša, Byšta, Kr. Chlmec pism.: S, Š, T, Ť, U,V, Z, Ž, Kuzmice, M. Horeš, Plechotice, Sl. Nové Mesto, Somotor, Trebišov písm. A, R,S,Š, V. Horeš ; Mináriková Dagmar, Ing. 204 I. +421 56 2446 672 Dagmar.Minarikova@upsvr.gov.sk
Boľ, Brezina, Černochov, Hraň, Klin nad Bodrogom, Malá Bara, Male Trakany , Parchovany, Sečovce písm.: K. L. M. Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Trebišov písm. T, Ť, U, V, Z, Ž, Veľká Bara, Zemplín, Zemplínske Hradište ; Cabadová Lenka Bc. 204 I. +421 56 2446 676 lenka.cabadova@upsvr.gov.sk
Albinov, Bačkov, Brehov, Čierna, Čierna n/Tisou, Egreš, Malé Ozorovce M.Kamenec, Ruskov, Slivník, Trebišov písm. I,J,L,M,N,O,P, Veľké Ozorovce, V. Kamenec, Z.Branč, Z. Klečenov ; Stašová Alena, Mgr. 219 I. +421 56 2446 673 Alena.Stasova@upsvr.gov.sk
Biel, Kr.Chlmec písm. K,L,M, Michaľany, Nižný Žipov, Pribeník, Sečovce písm. N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm. K, Vojčice ; Vašková Mária Ing. 219 I. +421 56 2446 673 Maria.Vaskova4@upsvr.gov.sk
Cejkov, Dargov, Hriadky, Kysta, Kr. Chlmec písm. A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,N,O,P,R, Lastovce, Sečovce písm. F,G,H,CH,I,J, V. Trakany, Z. Jastrabie , Z. Teplica, Višňov,; ; Kolesárová Martina Ing. 218 I. +421 56 2446 674 matina.kolesarova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Albinov, Bačkov, Božčice, Brehov, Čerhov, Čierna, Čierna n/Tisou, Egreš, Kožuchov, Leles, Malá Tŕňa, Malý Kamenec, Ruskov, Sečovce písm.: A, B, C, D, DZ, E, Sirník, Trebišov písm.: C, Č, D, Ď, DZ, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, T, Ť, U, V, Z, Ž, Veľká Tŕňa , Veľký Kamenec, Zbehňov, Zemplínsky Branč, Zemplínsky Klečenov, Lastovce, Zatín, Zemplínska Teplica ; ; Bojtiová Erika, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 664 Erika.Bojtiova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Lajčáková Slavomíra, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 663 Slavomira.Lajcakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Bačka, Borša, Čeľovce, Dvorianky, Hraň, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kr. Chlmec písm.: S, Š, T, Ť, U, V, Z, Ž, Kravany , Ladmovce, Luhyňa, Malá Bara, Milhostov, Nová Vieska , Novosad, Plechotice, Poľany, Rad, Sl.Nové Mesto, Soľnička, Somotor, Stanča , Stankovce, Strážne, Sv. Mária, Svinice, Trebišov písm.: A, R, S, Š, Trnávka, Več, Veľaty, Veľká Bara, Viničky, Višňov , Vojka , Z. Hradište ; Kušnírová Antónia, PhDr. 103 prizemie +421 56 2446 661 Antonia.Kusnirova@upsvr.gov.sk
Michaľany, Streda nad Bodrogom, Vojčice ; Szenczyová Lucia Mgr. 107 prízemie +421562446662 lucia.szenczyova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Boľ, Brezina, Byšta, Boťany, Černochov, Cejkov, Dargov, Hriadky, Klin n/Bodrogom, Malý Horeš, Parchovany, Slivník, Úpor, Veľký Horeš, Zemplín, Zemplínske Jastrabie ; Németová Antónia Mgr. 107 prízemie +421 56 2446 671 Antonia.Nemetova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Bieľ. Kr. Chlmec písm, : A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,R, Kysta, Kuzmice, Malé Ozorovce, Malé Trakany, Nižný Žipov, Pribeník, Sečovce písm.: F,G,H,I,J,N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm.: B,K, Veľké Trakany , Veľké Ozorovce; Velebová Erika, Mgr. 103 prizemie +421 56 2446 660 Erika.Velebova@upsvr.gov.sk
DP Kráľ. Chlmec Pappová Andrea Mgr. informácie, nové žiadostí +421 56 2444 207 Andrea.Pappova@upsvr.gov.sk
Perháčová Simona Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Simona.Perhacova@upsvr.gov.sk
Mokrišová Jana, Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Jana.Mokrisova@upsvr.gov.sk
späť