Pracovisko Kysucké Nové Mesto

Pracovisko Kysucké Nové Mesto

Litovelská 606, 024 01 Kysucké Nové Mesto
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Mgr. Zdenka Suriaková 22 2 041/2446100 zdenka.suriakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana
Recepcia 9 1 041/2446321
Kysucký Lieskovec, Lodno K až Ž Mgr. Svrčková Margita 10 1 041/2446214 margita.svrckova@upsvr.gov.sk
Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Snežnica, Lodno A až J Mgr. Kopásková Mária 10 1 041/2446214 maria.kopaskova@upsvr.gov.sk
Nesluša A až R, Rudinka Mgr. Kelková Erika 11 1 041/2446317 erika.kelkova@upsvr.gov.sk
Nesluša S až Ž, KNM T,U,V,Z,Ž Mgr. Mäkká Anna 11 1 041/2446317 anna.makka@upsvr.gov.sk
Ochodnica, Lopušné Pažite Adamuško Pavol 12 1 041/2446314 pavol.adamusko@upsvr.gov.sk
KNM - L,M,N,O,P, Mgr. Kopásková Veronika 12 1 041/2446314 veronika.kopaskova@upsvr.gov.sk
Povina, Rudinská Bc. Králiková Daniela 14 1 041/2446217 daniela.kralikova@upsvr.gov.sk
KNM H až K Lyseková Eva 14 1 041/2446217 eva.lysekova@upsvr.gov.sk
KNM F,R,S,Š Mgr. Balková Vincencia 16 1 041/2446313 vincencia.balkova@upsvr.gov.sk
KNM A,B,C,Č,D,Ď,E,G Mgr. Mečiaková Alena 16 1 041/2446313 alena.meciakova@upsvr.gov.sk
Rudina, Radoľa Mgr. Ševčíková Daniela 16 1 041/2446313 daniela.sevcikova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné ,štátne soc. dávky a dotácie
Dávky v hmotnej núdzi -Nesluša, Rudinka, Povina, Horný Vadičov Štátne sociálne dávky - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G Mgr. Krkošková Lenka - HN, NV,ŠSD, dotácie 25 2 041/2446216 lenka.krkoskova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Ochodnica, Rudinská, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica Štátne sociálne dávky - M,U,V,Z,Ž Mgr. Zagrapanová Katarína - HN, NV,ŠSD, dotácie 25 2 041/2446216 katarina.zagrapanova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Kysucký Lieskovec, Lodno, Radoľa, Rudina, KNM -H,CH,I,JŠtátne sociálne dávky - H,CH,I,L,N,O,P Tvrdá Monika - HN,NV,ŠSD 25 2 041/2446216 monika.tvrda@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Štátne sociálne dávky - R,S,Š,T Koordinácia dávok EÚ - L až Ž Mgr. Šlapková Alena - HN,NV,ŠSD, dávky EÚ 20 2 041/2446212 alena.slapkova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,K,L Štátne sociálne dávky - J,K Koordinácia dávok EÚ - A až K Ing. Pijáková Anna - HN,NV,ŠSD, dávky EU 20 2 041/2446212 anna.pijakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
A až I, Mgr. Anna Bugáňová 3 0 041/2446311 anna.buganova@upsvr.gov.sk
K,L,N,R,S,T,U,V,Z,Ž PhDr. Ľuboslava Gavenčiaková 3 0 041/2446312 luboslava.gavenciakova@upsvr.gov.sk
J,M,O,P,Š Ing. Božena Kuriaková 3 0 041/2446312 bozena.kuriakova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa, správne konanie
Správne konanie, VPM Ing. Josefa Gabrišová 21 2 041/2446213 josefa.gabrisova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica, KNM R až Ž, Nesluša A až P Mgr. Anna Podpleská, zástupkyňa vedúcej pracoviska 1 0 041/2446320 anna.podpleska@upsvr.gov.sk
Rudina, Rudinka, Rudinská, KNM A až K Mgr. Andrea Gašincová 6 0 041/2446315 andrea.gasincova@upsvr.gov.sk
Povina, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno, KNM L až P, Nesluša R až Ž Mgr. Danka Heldová 2 0 041/2446316 danka.heldova@upsvr.gov.sk
Sociálna pracovníčka - odborný tím-výchovné opatrenia Mgr. Blanka Madigárová 6 0 041/2446318 blanka.madigarova@upsvr.bov.sk
Psychológ - odborný tím- výchovné opatrenia Mgr. Miriama Vargová 6 0 041/2446318 miriama.vargova@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Lenka Palajová 2 0 041/2446316 lenka.palajova@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Andrea Macejková 6 0 041/2446315 andrea.macejkova@upsvr.gov.sk
späť