Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ŠSD, Koordinácia EÚ, A,Č,D,CH,L,Ľ,N,O,R,V,W,Koz Mgr. Ulrichová Eva 305 2 033/2443551 eva.ulrichova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Koordinácia EÚ,Ba,Be,G,H,J,Z,U,Km,Kn,Kob-Kou Mgr. Belková Iveta 302 2 033/2443553 iveta.belkova@upsvr.gov.sk
ŠSD,C,F,I,S,Š,T,Ť,E,Ka,Ke,Kh,Ki,Kl,Kov,Ž Oscitá Jana 302 2 033/2443554 jana.oscita@upsvr.gov.sk
DHN, NV-obce v okrese Pezinok Mgr. Gábrišová Dáša 309 2 033/2443510 dasa.gabrisova@upsvr.gov.sk
DHN, NV, Sl. Grob, Pezinok, Vinosady,Viničné Lic. Durdovanský Andrej 309 2 033/2443510 andrej.durdovansky@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Mgr. Haladová Eva 304 2 033/2443550 eva.haladova@upsvr.gov.sk
referát hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok - pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu, Koordinácia EÚ-L Ing. Koišová Michaela 15 1 02/20453552 michaela.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD A E H V Y, koordinácia EÚ-A-K M, Náhradná starostlivosť A C E H V Y, DHN Senec L-Z Ing. Šikulová Jolana 15b 1 02/20453550 jolana.sikulova@upsvr.gov.sk
ŠSD K L, Náhradná starostlivosť D Ď Dz Dž K L , DHN Bernolákovo, Blatné, Čataj, Igram Mériová Melánia 11 1 02/20453551 melania.meriova@upsvr.gov.sk
ŠSD O R Š T Ť X , koordinácia EÚ N-Z X Y, Náhradná starostlivosť B O R Š T Ť X, DHN Reca, Boldog, Dunajská Lužná, Nový Svet Mgr. Róková Jana 11 1 02/20453551 jana.rokova@upsvr.gov.sk
ŠSD F J S W Ž, Náhradná starostlivosť Č G J S W Ž F , DHN Tomášov, Tureň, Kostolná, Kráľová pri Senci, Vlky Szaszáková Martina 11 1 02/20453554 martina.szaszakova@upsvr.gov.sk
ŠSD CH I N M U Z, Náhradná starostlivosť CH I N M P U Z, DHN Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Hamuliakovo, Hr.Borša, Hr.Šúr, Hurbanova Ves Mgr. Šalgovičová Ivana 11 1 02/20453554 ivana.salgovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD B D Ď Dz Dž, DHN Veľký Biel, Chorv.Grob, Kalinkovo, Miloslavov, Kaplná, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Malinovo, Rovinka, Dotácie a NV obce okresu SC Mgr. Múčka Kristína 15 1 02/20453511 kristina.mucka@upsvr.gov.sk
ŠSD P C Č G , DHN Senec A - K, Dotácie a NV Senec, Dunajská Lužná Bc. Uherčíková Alžbeta 15b 1 02/20453511 alzbeta.uhercikova@upsvr.gov.sk
späť