Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.11.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:14.11.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681722
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,821 08 Bretislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print