Odbor sociálnych vecí a rodiny

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 128 1 038/ 2442 620 Miroslava.Obertova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúci oddelenia Pápay Tomáš, Mgr. 125 1 038/ 2442 600 Tomas.Papay@upsvr.gov.sk
SPO-R,S,T,U,V,Z, kurátor PFO, ohrozené rodiny Boriková Renáta, Ing. 129 1 038/ 2442 605 Renata.Borikova@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO, NRS Sámelová Darina, Mgr. 124 1 038/ 2442 604 Darina.Samelova@upsvr.gov.sk
SPO-K,M + ohrozené rodiny, VO Mosná Katarína, Mgr. 103 1 038/ 2442 603 Katarina.Mosna@upsvr.gov.sk
SPO - A,B,C,D,E,F,G,H + ohrozené rodiny, VO Belanská Erika, Mgr. 104 1 038/ 2442 601 Erika.Belanska@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO, NRS Žiaková Miriam, Mgr. 105 1 038/ 2442 121 Miriam.Ziakova@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO Kapustová Veronika Mgr. 124 1 038/ 2442 604 Veronika.Kapustova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Foltánová Marcela Mgr. 129 1 038/ 2442 605 Marcela.Foltanova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Šuhajdová Vladimíra Mgr. 126 1 038/ 2442 602 Vladimira.Suhajdova@upsvr.gov.sk
kurátor detí a mladistvých + ohrozené rodiny, VO Hüberová Martina, PhDr. 126 1 038/ 2442 602 Martina.Huberova@upsvr.gov.sk
SPO-I,J,L,N,O,P, NRS Ďurianová Lucia, Mgr. 103 1 038/ 2442 603 Renata.Borikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia + U Kližanová Jana, Mgr. 108 1 038/ 2442 550 Jana.Klizanova@upsvr.gov.sk
O,P,Š,X,Y,W Bezáková Soňa, Ing. 120 1 038/ 2442 513 Bezakova.Sona@upsvr.gov.sk
Ka-Kp,N,Ň,Ž Farszká Oľga, Bc. 110 1 038/ 2442 516 Olga.Farzska@upsvr.gov.sk
Č,E,M,S Kopálová Helena, Mgr. 119 1 038/ 2442 512 Helena.Kopalova@upsvr.gov.sk
A,B,I,R,Z Eliášová Alena, Bc. 119 1 038/ 2442 512 Alena.Eliasova@upsvr.gov.sk
F,G,Ch,V Bebjaková Petra, Bc. 110 1 038/ 2442 516 Petra.Bebjakova@upsvr.gov.sk
C,Ď,Dz,Dž,H,Kr-Kz Kollárová Martina, Ing. 119 1 038/ 2442 512 Martina.Kollarova@upsvr.gov.sk
D,J,L,Ľ,T,Ť Kováčová Želmíra, Bc. 120 1 038/ 2442 513 Zelmira.Kovacova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Krajčíková Monika, Bc. 122 1 038/ 2442 553 Monika.Krajcikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Vavrová Martina, Mgr. 122 1 038/ 2442 553 Martina.Vavrova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Vlčková Anežka, Mgr. 107 1 038/ 2442 670 Anezka.Vlckova@upsvr.gov.sk
preukaz ŤZP, ŤZPs, parkovací, trh práce, NZS na účely ŠSD Stanková Jana, Mgr. 106 1 038/ 2442 673 Jana.Stankova@upsvr.gov.sk
A,B,C,Č,D,Ď,H,I,J,L,N,P,S,T,Z - komplexné posudky Gábrišová Soňa, Ing. 121 1 038/ 2442 172 Hradiska.Sona@upsvr.gov.sk
E,F,G,CH,K,M,Ň,O,R,Š,U,V,Ť,W,Ž - komplexné posudky Štepková Michaela, Mgr. 106 1 038/ 2442 673 Michaela.Stepkova@upsvr.gov.sk
A,Be,G,H,I,J Benáková Zuzana Ing. 101 1 038/ 2442 641 Zuzana.Benakova@upsvr.gov.sk
Br,Bu,Ma,Me,O Balážková Beáta, Ing. 132 1 038/ 2442 640 Beata.Balazkova@upsvr.gov.sk
D,E,F,R,S,Š,Z,Ž Tasaryová Jana, Mgr. 131 1 038/ 2442 643 Jana.Tasaryova@upsvr.gov.sk
Bi,Ď,CH,L,N,P,V,M (okrem Ma,Me) Drábeková Jana, Mgr. 130 1 038/ 2442 644 Jana.Drabekova@upsvr.gov.sk
Ba,Bl,Bo,C,Č,K T,Ť,U,W Jančovičová Hana Mgr. 101 1 038/ 2442 641 Hana.Jancovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6, Bánovce nad Bebravou
Recepcia: 038/2443 999
pe@upsvr.gov.sk
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 15/1 prízemie 038/ 2443 620 Miroslava.Obertova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
koordinátor - kuratela detí a mladistvých Vaňová Jana, PhDr. 40 1 038/ 2443 600 Jana.Vanova@upsvr.gov.sk
SPO - A,B,C,D,E,F + kuratela dospelých Ševčíková Martina, Mgr. 33 1 038/ 2443 601 Martina.Sevcikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Alena Strinžová Mgr. 32 1 038/ 2443 602 Alena.Strinzova@upsvr.gov.sk
SPO - I,J,K,L,M,N, O,P Košíková Erika, Ing. 32 1 038/ 2443 602 Erika.Kosikova@upsvr.gov.sk
SPO-S,Š,T,U,V,Z,Ž, Ústav.star., Melcerová Katarína, PhDr. 32 1 038/ 2443 602 Katarina.Melcerova@upsvr.gov.sk
Náhradná starostlivosť /ÚS,PS,NOS,adopcie/ Kasalová Silvia, PhDr. 34 1 038/ 2443 319 Silvia.Kasalova@upsvr.gov.sk
Nízka miera ohrozenia, 6-mesačné VO, nestarostlivosť Karabová Bašková Eva, PhDr. PhD. 33 1 038/ 2443 601 Katarina.Kucova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Strinžová Alena Mgr. 38 1 038/ 2443 553 Alena.Strinzova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Dugová Lenka Mgr. 34 1 038/ 2443 319 Lenka.Dugova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
koordinátor - HN - R,U ŠSD - A,R,U Kmeťová Denisa, Ing. 36 1 038/ 2443 510 Denisa.Kmetova@upsvr.gov.sk
HN- M,S ŠSD - M,S Dúhová Mária, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Maria.Duhova@upsvr.gov.sk
HN - K,Š ŠSD- K,Š Látkoczyová Jana, Mgr. 35 1 038/ 2443 550 Jana.Latkoczyova@upsvr.gov.sk
HN - F,G,CH,I,J,N,VW,Z ŠSD- F,G,H,CH,I,J,N,Ž Bátorová Mária, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Maria.Batorova@upsvr.gov.sk
HN - C,Č,D,Ď,E,O,P ŠSD - C,Č,D,Ď,E,O,P,Z Kubanyiová Elena 37 1 038/ 2443 514 Elena.Kubanyiova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Toporová Iveta, Bc. 38 1 038/ 2443 553 Iveta.Toporova@upsvr.gov.sk
HN- A,B,H,L,T,Ž ŠSD- B,T,V,W,L Balážová Lenka, Ing. 37 1 038/ 2443 514 Lenka.Balazova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
koordinátor, Ď,M, K - okrem Ka,Ko,Kr, Šipulová Katarína, Mgr. 7 prízemie 038/ 2443 640 Katarina.Sipulova@upsvr.gov.sk
A,Č,D,E,G,Ka,L,O,R,U,Z,Ž Koišová Marta Mgr. 8 prízemie 038/ 2443 641 Marta.Koisova@upsvr.gov.sk
E, F, G, H, Ch, I, M okrem Ma, S, Š, T, Ť Gergeľová Petra 2 prízemie 038/ 2443 672 Petra.Gergelova@upsvr.gov.sk
B,H,Ko,N,T,V Lukačovičová Alena, Bc. 5 prízemie 038/ 2443 643 Alena.Lukacovicova@upsvr.gov.sk
C,F,Ch,I,J,Kr,P,S,Š Brižeková Lucia, Mgr. 5 prízemie 038/ 2443 643 Lucia.Brizekova@upsvr.gov.sk
Ka, Ko, L, Ma, N, O, P, R, U, V, W Kapsová Yma, Bc. 1 prízemie 038/ 2443 673 Yma.Kapsova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, J, K okrem Ka, Ko, Z, Ž Toporová Zuzana, Mgr. 2 prízemie 038/ 2443 672 Zuzana.Toporova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Prochádzková Dominika Bc. 38 1. 038/ 2443 553 Dominika.Prochadzkova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Zuzana Čižmarovičová Mgr. 38 1. 038/ 2443 553 Zuzana.cizmarovicova@upsvr.gov.sk
späť