Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Stavbárska 6, Bratislava - Neklientské pracovisko
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Osvaldová Zlatica, Mgr. 02/204 57 600 Zlatica.Osvaldova@upsvr.gov.sk
HN a NV všetko Holič Peter, Ing. 02/204 57 630 Peter.Holic@upsvr.gov.sk
ŠSD - Prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, náhradná osobná starostlivosť, jednorázové dávky
Bratislava I a III Libič Andrej, Mgr. 02/204 57 614 Andrej.Libic@upsvr.gov.sk
Bratislava II Árvová Lenka, Mgr. 02/204 57 889 lenka.arvova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV Tancošová Tatiana, Mgr. 02/204 57 825 Tatiana.Tancosova@upsvr.gov.sk
Bratislava V Ocilka Peter, Mgr. 02/204 57 885 Peter.Ocilka@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi a náhradné výživné
BA všetky obvody Košťanyová Adriana, Ing. 02/204 57 718 Adriana.Kostanyova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ
BA všetky obvody Rusnáková Lucia, Mgr. 02/204 57 950 Lucia.Rusnakova@upsvr.gov.sk
späť