Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Stoličná Danica, Mgr. 211 2 053/2440450 danica.stolicna@upsvr.gov.sk
samostatný radca, zástupkyňa vedúcej , odborné poradenské služby Dzimková Ľubomíra, Ing. 211 2 053/2440457 lubomira.dzimkova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania NP Vzdelávanie mladých UoZ Ing. Lucia Jiroušková 221 2 053/2440454 Lucia.jirouskova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania NP Vzdelávanie mladých UoZ Mgr. Klaudia Maláková- Dzurová 115/2 1 053/2440460 klaudia.malakovadzurova@upsvar.gov.sk
odborný poradca NP Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie Mgr. Katarína Filipová 115/2 1 053/2440460 katarina.filipova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ Ing. Lucia Tkáčová
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ Mgr. Lívia Vincentyová
samostatný radca, odborné poradenské služby Stanislavova Iveta, Mgr. 221 2 053/2440454 iveta.stanislavova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Gajanová Lenka, Mgr. 115/2 1 053/2440451 lenka.gajanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Langová Anna, Mgr. 115/2 1 053/2440451 anna.langova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
samostatný radca, odborné poradenské služby Kurillová Kvetoslava 26 2 053/2442319 kvetoslava.kurillova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie Mgr. Andrea Patzová 26 2 053/2442319 andrea.patzova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ
pracovisko Gelnica
samostatný radca, odborné poradenské služby Čechová Lenka, Mgr. 225 2 053/2443311 lenka.cechova@upsvr.gov.sk
späť