Oddelenie služieb pre občana

Šafárikova 112, 04801 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bodzášová Eva, Mgr. 206 1 058/2440311 0915981289 eva.bodzasova@upsvr.gov.sk
Recepcia Monika Zatrochová príz. 058/2440250 monika.zatrochova@upsvr.gov.sk
Recepcia Alena Lukáčová príz. 058/2440250 alena.lukacova@upsvr.gov.sk
Príspevok na pohreb, Evidencia ZoZ, Evidencia nových UoZ Mgr. Janka Mlynárová 205 1 058/2440324 jana.mlynarova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ - Dobšiná, Plešivec Mgr. Almášiová Zuzana 205 1 058/2440324 zuzana.almasiova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - A,B,C,Č,Ž, Krásnoh. Dlhá Lúka, Čučma Ing. Lipták Gabriel 207 1 058/2440313 gabriel.liptak@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - S,Š,T,U,V,Z, Rožňava - B Ing. Sentpéteryová Iveta 207 1 058/2440321 0918 698485 iveta.sentpeteryova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - E,F,G,H,I,J,L,M,N,O, Bc. Tibor Pál 208 1 058/2440323 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - D,K,P,R, Rožňava - W,Y,Z,Ž Ing. Ján Hlaváč 208 1 058/2440323 jan.hlavac@upsvr.gov.sk
Ochtiná A-J, Brdárka, Brzotín - A,B,C,Č, Petrovo, Hanková, Rožňava - E,M Mgr. Blašková Monika 209 1 058/2440325 monika.blaskova@upsvr.gov.sk
Brzotín - G, Lúčka, Kružná, Ochtiná K-Z, Rožňava - C Ing. Molčanová Patrícia 209 1 058/2440325 patricia.molcanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - M,N,O,R, Rožňava - I, L, Rakovnica, Bc. Piljanová Janka 210 1 058/2440328 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - P, S,Š,T,U,V,Z,Ž Rožňava - S, Honce, Koceľovce Mgr. Praznovská Daniela 210 1 058/2440328 daniela.praznovska@upsvr.gov.sk
Jovice, Drnava, Slavošovce - R,U, Mgr. Linda Chlebová 211 1 058/2440319 linda.chlebova@upsvr.gov.sk
Rožňavské Bystré, Rožňava - O,Ő,Ö,R, Slavošovce - S,Š,V,Z,Ž Mgr. Szaniszlóová Valéria 211 1 058/2440319 valeria.szaniszloova@upsvr.gov.sk
Betliar, Rochovce, Gočaltovo, Rožňava - J,Š Štefan Olexa 212 1 058/2440318 stefan.olexa@upsvr.gov.sk
Čierna Lehota, Brzotín- K, Kováčová, Sil.Jablonica, Slavoška Spišáková Jana 212 1 058/2440318 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Hrušov, Roštár, Mgr. Kuchtová Alena 213 1 058/2440314 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Brzotín - D,E,F, Hrhov, Jablonov n/T., Rožňava - T Valéria Balcová 213 1 058/2440314 valeria.balcova@upsvr.gov.sk
Bôrka, Pača Alexander Szajko 214 1 058/2440315 alexander.szajko@upsvr.gov.sk
Markuška, Rožňava - G, V Ján Sklenár 214 1 058/2440315 jan.sklenar@upsvr.gov.sk
Lipovník, Rožňava - K Ing. Hlaváčová Lucia 215 1 058/2440326 lucia.hlavacova@upsvr.gov.sk
Štítnik Štefan Balog 215 1 058/2440327 stefan.balog@upsvr.gov.sk
Rudná, Rožňava - A,Á,F,P Ivan Hudák 217 1 058/2440322 ivan.hudak@upsvr.gov.sk
Brzotín - H,I,J,L, Gemerská Poloma, Slavošovce -T Mgr. Kónya Zoltán 217 1 058/2440322 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Slavošovce - A,B,C,D,Ď,E,F,L,M,N,O,P, Rozložná, Rožňava - H,CH,U Kristína Danková 218 1 058/2440317 kristina.dankova@upsvr.gov.sk
Slavošovce - G,H,I,J,K, Rožňava - Č,D,Ď,DZ,N Bc. Mikolajová Inez 218 1 058/2440317 inez.mikolajova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo Mgr. Ivana Kuchárová 219 1 058/2440320 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Gočovo, Dobšiná - K, Z, Nižná Slaná B,Z,N Hlaváčová Mária 913 1 058/2443525 maria.hlavacova@upsvr.gov.sk
Rejdová, Dobšiná - P,R,S,Š,T,Ť, Nižná Slaná Č,M Bc. František Korfanta 913 1 058/2443525 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Stratená, Henckovce, Dobšiná - A,Á,E,É,F,G,I,J,U,V,W, Nižná Slaná - D,O,P,R,Ř,S,Š,T,V Bc. Margaréta Kosková 909 1 058/2443522 margareta.koskova@upsvr.gov.sk
Dedinky, Vyšná Slaná, Dobšiná - H,L,Ľ,M,N,O,Ó,Ž Nižná Slaná - A,J,K,L,Ž Ing. Mária Ďurajová 914 1 058/2443326 maria.durajova@upsvr.gov.sk
Vlachovo, Kobeliarovo, Dobšiná - B,C,Č,D,Ď Nižná Slaná - G,H Ing. Jana Molčanová 914 1 058/2443326 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Kunová Teplica, Gemerská Panica, Plešivec - L, PhDr. Štoberová Zuzana 801 1 058/2442527 zuzana.stoberova@upsvr.gov.sk
Gemerská Hôrka, Vidová, Silická Brezová, Plešivec - B, Ing. Kassaiová Dominika 801 1 058/2442327 dominika.kassaiova@upsvr.gov.sk
Slavec, Silica, Dlhá Ves, Plešivec - A,C,Č,D,E,I,G,H,CH,J, Mgr. Renáta Krajcová 802 1 058/2442328 renata.krajcova@upsvr.gov.sk
Ardovo, Meliata, Pašková, Plešivec - M-Ž Mikuláš Cmorík 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk
Bretka, Čoltovo, Bohúňovo, Kečovo, Plešivec - F,K Simanová Radka 803 1 058/2442523 radka.simanova@upsvr.gov.sk
Agenti voľný pracovných miest
Sieťový agent Mgr. Potočná Mária 601 2 058/2440410 0917882289 maria.potocna@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Forgáčová Viera 601 2 058/2440303 0917882289 viera.forgacova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Bischof Gabriel 601 2 058/2440410 0917882289 gabriel.bischof@upsvr.gov.sk
späť