Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Harabinová Beáta, Ing. 401 4 052/ 2442 401 beata.harabinova@upsvr.gov.sk
skladové hospodársktovo, nákupy , objednávky Harabinová Zuzana, Ing. 402 4 052/ 2442 432 zuzana.harabinova@upsvr.gov.sk
účtovník pohľadávok Maňáková Ingrid 402 4 052/ 2442 402 ingrid.manakova@upsvr.gov.sk
účtovníčka AOTP- ŠR, NP, ESF Rušinová Patrícia, Ing. 403 4 052/ 2442 403 patricia.rusinova@upsvr.gov.sk
pokladníčka, účtovníčka, platobný styk Bartková Beáta, Mgr. 403 4 052/ 2442 403 beata.bartkova@upsvr.gov.sk
rozpočtárka, účtovníčka Muchová Alžbeta, Mgr. 416 4 052/ 2442 416 alzbeta.muchova@upsvr.gov.sk
pracovník na podateľni, autodoprava, správca majetku Eva Hrčková 416 4 052/ 2442 416 eva.hrckova@upsvr.gov.sk
správca registratúry, pracovník na podateľni Kovalčíková Magdaléna prízemie 052/ 2442 111 magdalena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
evidencia pohľadávok, pracovníčka KR, OUS, CO Bachledová Monika, Mgr. 417 4 052/ 2442 417 monika.bachledova@upsvr.gov.sk
udržbár, vodič Vladimír Štancel príz. 052/ 2442 623 vladimir.stancel@upsvr.gov.sk
späť