Referát poradensko-psychologických služieb

Referát poradensko-psychologických služieb

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Hermanová Zuzana Mgr. 314 2 048/2441 618 zuzana.hermanova@upsvr.gov.sk
Mácsadyová Gréta Mgr. 314 2 048/2441 618 greta.macsadyova@upsvr.gov.sk
Kuzbelová Eva Mgr. 304 2 048/2441 616 eva.kuzbelova@upsvr.gov.sk
Jurgová Iveta Mgr. 305 2 048/2441 619 iveta.jurgova@upsvr.gov.sk
späť