Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Matičné námestie 1617 Recepcia: 041/2448 800
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Jarošová Jana 209 1. 041/2448854 jana.jarosova@upsvr.gov.sk
Recepcia Sojčáková Lucia, zástup MD - príz. 041/2448800 lucia.sojcakova@upsvr.gov.sk
Če-Čh, Pa, Po, Pi, Kot, Koť, Ž Belešová Veronika 203 1. 041/2448806 veronika.belesova@upsvr.gov.sk
Ka, Ke, Ki, Kl, Kľ, Kv, Kov, Z, Ša Fekulová Viera 108 1. 041/2448882 viera.fekulova@upsvr.gov.sk
Ma, Py, Kor, Koz, Kos Gomolová Janka 208 príz. 041/2448830 janka.gomolova@upsvr.gov.sk
Kub-Kum, Pe, Sm, Sn Kubištová Jana 107 prízemie 041/2448807 jana.kubistova@upsvr.gov.sk
G, Sk, Pj, Pl, Pr, Ps, Pt Jurčíková Dana 207 1. 041/2448853 dana.jurcikova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dž, Kuž, N, R, Si, Sj, Pu, W Kajánková Erika 212 1. 041/2448810 erika.kajankova@upsvr.gov.sk
Či-Čt, J, Koh, Koi, Sd-Se Kubašková Janka 213 1. 041/2448819 janka.kubaskova@upsvr.gov.sk
U, Ce-Cx, Me-My, Koš, Kož, Koň, Kol, Šd-Še Matysková Adriana 208 1. 041/2448830 Adriana.Matyskova@upsvr.gov.sk
Kun, Km, Kn, Kr, Kř, Ky, Kop, Kur, Kup, Kuz, Sa, La Priečková Anna 108 príz. 041/2448882 anna.prieckova@upsvr.gov.sk
Br-Bž, Lb-Lz, Koa, Kob, Koc, Kou, X, Y Prívarová Viera 106 príz. 041/2448802 viera.privarova@upsvr.gov.sk
Ču-Čz, Sl, Sp-Sz, Šk-Šl Rábiková Janka 213 1. 041/2448819 janka.rabikova@upsvr.gov.sk
F, CH, I, Ľ, Sb, Sc, Šb, Šč, Ča-Čd Sýkorová Janka 212 1. 041/2448810 janka.sykorova@upsvr.gov.sk
V, T, Koč Šarláková Viera 203 1. 041/2448806 viera.sarlakova@upsvr.gov.sk
A, E, H, Cy-Cz, Kom, Kon, Sf-Sh, Šf-Šh Gužiová Anna 207 1. 041/2448853 anna.guziova@upsvr.gov.sk
Projekty BAZ, ZAZ Šubíková Renáta 211 1. 041/2448820 renata.subikova@upsvr.gov.sk
Ba-Bo, Ca-Cd, Ši, Šj Vrábelová Janka 107 príz. 041/2448807 janka.vrabelova@upsvr.gov.sk
Šm-Šv, O, So Vráželová Alena 106 príz. 041/2448802 alena.vrazelova@upsvr.gov.sk
späť