Odbor sociálnych vecí

Odbor sociálnych vecí

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Budayová Beáta Mgr. 511A 5 600 Beata.Budayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Straková Monika, Mgr. 502 5 607 Monika.Strakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Balúch Miroslav, Mgr. 502 5 607 Miroslav.Baluch@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ružička Vojtech, PhDr. PhD. 502 5 607 Vojtech.Ruzicka@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Čapeková Mária Mgr. 502A 5 609 Maria.Capekova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Valková Martina Mgr. 502A 5 609 Martina.Valkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bujalkova Jana Mgr. 503 5 602 Jana.Bujalkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Piláriková Lucia Mgr. 503 5 602 Lucia.Pilarikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Halásová Eva PhDr. 503A 5 605 Eva.Halasova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bírová Janka Mgr. 503A 5 605 Janka.Birova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Frajová Svetlana Mgr. 508 5 606 Svetlana.Frajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Guttenová Jana Mgr. 508 5 606 Jana.Guttenova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre deti Hamzová Paulína Mgr. 511 5 608 Paulina.Hamzova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre deti Mokošová Elena Bc. 510 5 612 Elena.Mokosova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre dospelých Kováčová Tatiana Bc. 511 5 608 Tatiana.Kovacova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /okres/ Vašková Katarína Ing. 507 5 603 Katarina.Vaskova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /kraj/ Augustínová Ľubica Mgr. 507A 5 604 Lubica.Augustinova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /kraj/ Dobiášová Alexandra Mgr. 507A 5 604 Alexandra.Dobiasova@upsvr.gov.sk
odb.tím výchovné opatrenia - sociálny pracovník Vavrovičová Martina Mgr. 504 5 617 Martina.Vavrovicova@upsvr.gov.sk
odb.tím náhradná rodinná starostlivosť- sociálny pracovník Fusková Jana Mgr. 505 5 616 Jana.Fuskova@upsvr.gov.sk
odbor. tím výchovné opatrenia - psychológ Magátová Kristína Mgr. 504 5 617 Kristina.Magatova@upsvr.gov.sk
psychológ OT NRS Galanková Dajana Mgr, 505 5 616 Galankova.Dajana@upsvr.gov.sk
rodinný asistent Blažková Angelika Mgr. 506A 5 614 Angelika.Blazkova@upsvr.gov.sk
rodinný asistent Jančová Zuzana Mgr. 506A 5 614 Zuzana.Jancova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mančušková Tatiana Mgr. 506 5 615 Tatiana.Mancuskova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Častová Ivana Mgr. 506 5 615 Ivana.Častova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Melušová Zuzana Mgr. 506 5 615 Zuzana.Melusova@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí - Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Drgoňová Zuzana PhDr., PhD. 805 8 611 Zuzana.Drgonova@upsvr.gov.sk
psychológ Domankušová Helena PhDr. 804 8 610 Helena.Domankusova@upsvr.gov.sk
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Árendášová Andrea Mgr. 809 8 613 Andrea.Arendasova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detípred násilím Holá Juliana PhDr. 509 5 556 Juliana.Hola@upsvr.gov.sk
späť