Kancelária riaditeľa

Kancelária riaditeľa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Mgr. Petra Čipková 303 B 3 058 / 2445 100 petra.cipkova@upsvr.gov.sk
poverený zastupovaním riaditeľa odboru služieb zamestnanosti Ing. Mgr. Ivan Repák 506 5 058 / 2445 300 ivan.repak@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Iveta Smereková 105 B 1 058 / 2445 500 iveta.smerekova@upsvr.gov.sk
späť