Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Pružinská Anna, Ing. 2 prízemie 052/2448 614 anna.pruzinska@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Frohlichová Mária, Mgr. 3 prízemie 052/2448 673 maria.frohlichova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Miklušová Viera, Mgr. 3 prízemie 052/2448 672 viera.miklusova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Sčensná Martina, Mgr. 3 prízemie 052/2448 671 martina.scensna@upsvr.gov.sk
referent kompenzácii ŤZP Fábová Hilda, Ing. 4 prízemie 052/2448 641 hilda.fabova@upsvr.gov.sk
referent kompenzácii ŤZP Jacáková Helena, Bc. 4 prízemie 052/2448 642 helena.jacakova@upsvr.gov.sk
refetent kompenzácii ŤZP Jozefík Ján, Mgr. 4 prízemie 052/2448 644 jan.jozefik@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu 6 prízemie 052/2448 643
terénny pracovník v rámci projektu Romaňáková Marcela, Bc. 6 prízemie 052/2448 643 marcela.romanakova@upsvr.gov.sk
späť