Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Krajňáková Eva, PhDr., PhD. 310 2 053/2440600 eva.krajnakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bartková Zuzana, Mgr. 307 2 053/2440606 zuzana.bartkova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Bučáková Helena, Mgr. 304 2 053/2440602 helena.bucakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Hrubjaková Katarína, Mgr. 309 2 053/2440601 katarina.hrubjakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Hrušková Monika, Mgr. 301 2 053/2440614 monika.hruskova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Hurajtová Eva, Mgr. 303 2 053/2440603 eva.hurajtova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Leitnerová Božena, Mgr. 301 2 053/2440614 bozena.leitnerova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Majcherová Eva, Mgr. 301 2 053/2440614 eva.majcherova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Nagyová Simona, JUDr. 308 2 053/2440611 simona.nagyova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Rumanová Miroslava, Mgr. 307 2 053/2440606 miroslava.rumanova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Suchý Marek, Mgr. 309 2 053/2440601 marek.suchy@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Štefanková Renáta, Mgr. 308 2 053/2440611 renata.stefankova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Nemergutová Lenka, Mgr. 401 3 053/2440605 lenka.nemergutova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Šoltés Tomáš, Mgr. 401 3 053/2440605 tomas.soltes@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
Sociálnoprávna ochrana detí Bandžuchová Tajana, Mgr. 24 2 053/2442514 tajana.bandzuchova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bogačevičová Katarína, Mgr. 26 2 053/2442605 katarina.bogacevicova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Kseňáková Henrieta, Mgr. 24 2 053/2442514 henrieta.ksenakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Pavliková Lucia, Mgr. 26 2 053/2442605 lucia.pavlikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Balgová Radoslava, Mgr 25 2 053/2442606 radoslava.balgova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Holotňáková Marcela, Mgr. 25 2 053/2442606 marcela.holotnakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
Sociálnoprávna ochrana detí Čechová Viera, Mgr. 11 suterén 053/2443602 viera.cechova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Dzurendová Katarína, Mgr. 60 suterén 053/2443606 katarina.dzurendova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Lörincová Miroslava, Mgr. 11 suterén 053/2443602 miroslava.lorincova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Petríková Slávka, Mgr. 59 suterén 053/2443601 slavka.petrikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Rostášová Alžbeta, PhDr. 10 suterén 053/2443603 alzbeta.rostasova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Šimková Karolína, Mgr. 9 suterén 053/2443600 karolina.simkova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Nalevanková Patrícia, Mgr. 61 suterén 053/2443604 patricia.nalevanova@upsvr.gov.sk
späť