Sekcia riadenia - mobilné tel. čísla

Sekcia riadenia - mobilné tel. čísla

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podpora informačných systémov Ing. Jaroslav Zán 302 A 3 0915 854 527 jaroslav.zan@upsvr.gov.sk
správca RSD Ing. Eva Krjaková 402 B 4 0918 529 787 eva.krjakova@employment.gov.sk
späť