Sekcia riadenia

Sekcia riadenia

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podpora informačných systémov Ing. Jaroslav Zán 302 A 3 058 / 2445 150 jaroslav.zan@upsvr.gov.sk
správca RSD Ing. Eva Krjaková 402 B 4 058 / 2445 155 eva.krjakova@employment.gov.sk
späť