Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Štefánikova tr. 88, Nitra Recepcia: nr@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia služieb pre občana Duchoňová Alžbeta, Mgr. 111 D 1 037/2440 310 Alzbeta.Duchonova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Pechníková Renáta 102 1 037/2440 333 Renata.Pechnikova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kovalinková Monika, Mgr. 2 prízemie 037/2440 327 Monika.Kovalinkova@upsvr.gov.sk
Recepcia Karasová Gabriela,Ing. recepcia prízemie 037/2440 317 Gabriela.Karasova@upsvr.gov.sk
Recepcia Paulenová Zuzana, Ing. recepcia prízemie 037/2440 317 Zuzana.Paulenova@upsvr.gov.sk
Recepcia Mariková Barbora,Ing. 102 1 037/2440 333 Barbora.Marikova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Ružičková Andrea, Bc. 3 prízemie 037/2440 314 Andrea.Ruzickova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Dovičovičová Silvia 3 prízemie 037/2440 314 Silvia.Dovicovicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Gáborová Silvia,Mgr. 2 prízemie 037/2440 324 Silvia.Gaborova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kusalová Gabriela 2 prízemie 037/2440 327 Gabriela.Kusalova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Píšová Beata, Ing. 1 prízemie 037/2440 312 Beata.Pisova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Vargová Dagmar, Mgr. 109 1 037/2440 326 Dagmar.Vargova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Tomanová Marta 1 prízemie 037/2440 338 Marta.Tomanova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Látečková Silvia 110 1 037/2440 332 Silvia.Lateckova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Lehocká Natália, Mgr. 110 1 037/2440 332 Natalia.Lehocka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Černeková Michaela,Mgr. 110 1 037/2440 320 Michaela.Cernekova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Horemužová Jana,Mgr. 109 1 037/2440 326 Jana.Horemuzova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kňažická Daniela 107 1 037/2440 331 Daniela.Knazicka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Chrenáková Andrea,Bc. 107 1 037/2440 331 Andrea.Chrenakova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kováčová Ivona 107 1 037/2440 336 Ivona.Kovacova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Lednická Soňa 108 1 037/2440 328 Sona.Lednicka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Vaššová Slávka, PhDr. 106 1 037/2440 316 Slavka.Vassova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Komarňanská Janka, Mgr. 108 1 037/2440 328 Janka.Komarnanska@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kluková Darina,Mgr. 106 1 037/2440 316 Darina.Klukova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Korienková Martina,Mgr. 1 1 037/2440 312 Martina.Korienkova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Pavlenová Jana, Ing. 104 1 037/2440 318 Jana.Pavlenova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Dedičová Nora, Bc. 104 1 037/2440 318 Nora.Dedicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Taškárová Eva, Ing. 105 1 037/2440 329 Eva.Taskarova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Zajacová Mária, Bc. 106 1 037/2440 335 Maria.Zajacova2@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Prípadová Hana,Mgr. 106 1 037/2440 335 Hana.Pripadova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Jonis-Duchoňová Petra,Bc. 105 1 037/2440 329 Petra.Duchonova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Belovičová Zuzana 102 1 037/2440 330 Zuzana.Belovicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Garaj Miloslav,Ing. 111B 1 037/2440 337 Miloslav.Garaj@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kalúzová Oľga,Bc. 2 prízemie 037/2440 324 Olga.Kaluzova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Sládečková Zuzana 111B 1 037/2440 337 Zuzana.Sladeckova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Halász Dušan, Bc. 212 2 037/2440 315 Dusan.Halasz@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Poliaková Eva, Mgr. 212 2 037/2440 412 Eva.Poliakova2@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Hatiar Dalibor, Mgr. 212 2 037/2440 315 Dalibor.Hatiar@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Sedmáková Jana, Ing. 212 2 037/2440 410 Jana.Sedmakova@upvsr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Sárazová Janka, Mgr. 214 2 037/2440 339 Janka.Sarazova@upsvr.gov.sk
Povinný podiel Uhrínová Lucia, Mgr. 214 2 037/2440 339 Lucia.Uhrinova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Madová Silvia, Ing. 214 2 037/2440 323 Silvia.Madova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Koprdová Dominika, Mgr. 214 2 037/2440 323 Dominika.Koprdova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Porubská Jaroslava 103 1 037/2440 322 Jaroslava.Porubska@upsvr.gov.sk
Povinný podiel / Informačné karty Bartová Regina 103 1 037/2440 325 Regina.Bartova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Michalcová Andrea 103 1 037/2440 322 Andrea.Michalcova@upsvr.gov.sk
Povinný podiel / Informačné karty Mášiková Henrieta, Ing. 103 1 037/2440 325 Henrieta.Masikova@upsvr.gov.sk
späť