Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Sabol Martin, Ing. 127 3 057/2440 400 martin.sabol@upsvr.gov.sk
agenda ESF Sisková Lucia, Mgr. 126 3 057/2440 404 lucia.siskova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Sokolová Katarína, Mgr. 126 3 057/2440 404 katarina.sokolova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Barňáková Mária, Ing. 125 3 057/2440 405 maria.barnakova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Kaňuchová Mária, Mgr. 125 3 057/2440 405 maria.kanuchova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Lysá Miroslava, Mgr. 124 3 057/2440 406 miroslava.lysa@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Reštart pre mladých UoZ 2) Benejová Mária, Ing. 123 3 057/2440 409 maria.benejova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 51 - absolventská prax, § 32) Hudáková Marianna, Ing. 123 3 057/2440 409 marianna.hudakova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Praxou k zamestnaniu 2) Chvostaľová Magdaléna, Mgr. 123a 3 057/2440 411 magdalena.chvostalova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49, § 54) Kmecová Martina, Mgr. 92 2 057/2440 401 martina.kmecova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - podpora zamestnávania zdravotne postihnutých UoZ (§ 53f, § 53g, § 55, § 56, § 56a, § 57, § 59, § 60) Katanová Katarína, Mgr. 92 2 057/2440 401 katarina.katanova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 50j, NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 2) Vašková Viera, Ing. 93 2 057/2440 407 viera.vaskova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Reštart pre mladých UoZ 2 okres Humenné, § 53 okres Snina) Feretová Andrea, Mgr. 93 2 057/2440 407 andrea.feretova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 51a, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života, NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, Projekt na podporu UoZ v odvetví poľnohospodárstvo) Rohaľová Hyacinta, Ing. 91a 2 057/2440 402 hyacinta.rohalova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 50, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života, NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, Podpora udržania zamestnanosti v MŠ, Projekt na podporu udržania pracovných miest v ZUŠ Mészárosová Gabriela 91 2 057/2440 403 gabriela.meszarosova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 53 - okres Humenné, § 53a, § 53c) Lukáčová Zuzana 90 2 057/2440 408 zuzana.lukacova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 53 - okres Humenné, § 53a, § 53c) Nováková Michala, Mgr. 90 2 057/2440 408 michala.novakova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Prvá pomoc) Burešová Martina, Ing. 158 4 057/2440 410 martina.buresova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Prvá pomoc) Sabová Zuzana, Ing. 158 4 057/2440 410 zuzana.sabova@upsvr.gov.sk
späť