Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Ľ. Štúra 53, Levice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ciriová Anna PhDr. 414 4 036/2440550 anna.ciriova@upsvr.gov.sk
Recepcia Biela Ľubica, Bc. 403 4 036/2440322 lubica.biela@upsvr.gov.sk
Recepcia Kyseľová Zuzana 403 4 036/2440322 zuzana.kyselova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Kompanová Silvia 402 4 036/2440328 silvia.kompanova@upsvr.gov.sk
Recepcia Fabianová Milena 402 4 036/2440328 milena.fabianova@upsvr.gov.sk
Recepcia Pacherová Zuzana, Mgr. 407 4 036/2440311 zuzana.pacherova@upsvr.gov.sk
Žemberovce, Jabloňovce, Brhlovce, Levice /H -okrem Ha, J/ Zoller Viktória 409 4 036/2440321 viktoria.zoller@upsvr.gov.sk
Kozárovce, Santovka, Malé Kozmálovce, Levice /Š/ Závodský Stanislav 410 4 036/2440324 stanislav.zavodsky@upsvr.gov.sk
Horný Pial, Podlužany, Starý Hrádok, Plavé Vozokany, Drženice, Pečenice, Nový Tekov, Levice/L,Ľ/ Szabó Dušan 410 4 036/2440323 dusan.szabo@upsvr.gov.sk
Tekovský Hrádok, Kalná nad Hronom /M-Ž/, Levice /Ba,E,P/ Trnková Ľudmila, Mgr. 411 4 036/2440517 ludmila.trnkova@upsvr.gov.sk
Levice /Ka-Kň/ Gruzmanová Silvia 411 4 036/2440517 silvia.gruzmanova@upsvr.gov.sk
Čajkov, Beša, Lula, Žemliare, Levice /M/, Pukanec /I-O/ Marková Zuzana, Ing. 412 4 036/2440304 zuzana.markova@upsvr.gov.sk
Rybník, Mýtne Ludany, Levice /V,W/ Guthiová Tímea, Ing. 412 4 036/2440304 timea.guthiova@upsvr.gov.sk
Bajka, Uhliská, Bohunice, Devičany, Hont.Trsťany, Levice /F,Ko,R,U/ Ihászová Miriam, Ing. 413 4 036/2440331 miriam.ihaszova@upsvr.gov.sk
Ondrejovce, Veľké Kozmálovce, Domadice, Hronské Kľačany, Tehla, Levice /N,Ň,O/ Garajová Martina, Bc. 413 4 036/2440331 martina.garajova@upsvr.gov.sk
Jur n/Hronom, Bory, Levice /Be-By, Kr-Ky/, Kalná n/Hronom /A-L/ Hauliková Katarína, Ing. 415 4 036/2440516 katarina.haulikova@upsvr.gov.sk
Hronské Kosihy, Iňa, Levice /A, Á, Ch, Ha, I, T, Ť/ Szillerová Oľga, Ing 415 4 036/2440516 olga.szillerova@upsvr.gov.sk
Dolná Seč,Vyšné, Lok, Nová Dedina, Jesenské, Levice /C, Č, D, Ď, Dz, Dž/ Mertanová Eva, Ing. 424 4 036/2440528 eva.mertanova@upsvr.gov.sk
Horná Seč, Krškany, Pukanec /A-Ch, P-Z, Ž/, Tlmače /A-N,Ň/, Kondrčíková Zuzana,Bc. 424 4 036/2440528 zuzana.kondrcikova@upsvr.gov.sk
Bátovce, Dolný Pial, Levice/S / Bálintová Mária, Bc. 425 4 036/2440315 maria.balintova@upsvr.gov.sk
Starý Tekov, Veľký Ďur, Tlmače /O-Z, Ž/, Levice /G, Z, Ž/ Podseníková Jana, Ing. 425 4 036/2440315 jana.podsenikova@upsvr.gov.sk
IP stredisko informačno-poradenské pracovisko 418 4
Agent VPM Pastier Jozef, Bc. 422 4 036/2440320 jozef.pastier@upsvr.gov.sk
Agent VPM - cudzinci Bérešová Zuzana, Ing. 422 4 036/2440320 zuzana.beresova@upsvr.gov.sk
Agent VPM Ľuboš Kasan, Ing. 414 4 036/2440220 lubos.kasan@upsvr.gov.sk
Agent VPM Pastierová Iveta, Bc. 414 4 036/2440410 iveta.pastierova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Vyskočilová Mariana, Ing. 406 4 036/2440456 mariana.vyskocilova@upsvr.gov.sk
Národné projekty Kurucová Jarmila, Mgr. 421 4 036/2440226 jarmila.kurucova@upsvr.gov.sk
HP, PPZO so ZP Ižoldová Milota, Ing. 406 4 036/2440332 milota.izoldova@upsvr.gov.sk
EURES Hudáková Denisa, Mgr. 406 4 036/2440303 denisa.hudakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce
Čata, Keť, Želiezovce / Z, Ž, Zs/ Gubíková Claudia, Bc. 103 prízemie 036/2442312 claudia.gubikova@upsvr.gov.sk
Tekovské Lužany /A-K/, Želiezovce /N/, Šalov, Hontianska Vrbica Opavská Mária, Mgr. 103 prízemie 036/2442315 maria.opavska@upsvr.gov.sk
Veľké Ludince, Želiezovce /I, S, Š, T/ Rosenbergová Alžbeta 103 prízemie 036/2442312 alzbeta.rosenbergova@upsvr.gov.sk
Tekovské Lužany /L-Ž/, Želiezovce /C, Č, M, O,R,V,W,U/ Fábiková Viktória, Ing. 103 prízemie 036/2442315 viktoria.fabikova@upsvr.gov.sk
recepcia Budová Eva 104 prízemie 036/2442517 eva.budova2@upsvr.gov.sk
recepcia Zólyomiová Erika, Bc. 104 prízemie 036/2442517 erika.zolyomiova@upsvr.gov.sk
Farná, Želiezovce /B/ Lacková Miriam, Mgr. 105 prízemie 036/2442314 miriam.lackova@upsvr.gov.sk
Hronovce, Šarovce /A-B/, Želiezovce /P/ Budová Patrícia, Bc. 105 prízemie 036/2442314 patricia.budova@upsvr.gov.sk
Kukučínov, Želiezovce /A,D,E,F,K/ Sándorová Ildikó, Mgr. 105 prízemie 036/2442317 ildiko.sandorova@upsvr.gov.sk
Šarovce /C-J,K-Ž/, Turá Štuller Štefan 105 prízemie 036/2442317 stefan.stuller@upsvr.gov.sk
Pohronský Ruskov Lojdová Seresová Viviána, Mgr. 107 prízemie 036/2442310 viviana.seresova@upsvr.gov.sk
prázdne 108 prízemie 036/2442512
Málaš, Sikenica, Zalaba, Želiezovce /J,H,CH,Sz, G/ Dekický Zdenek, Mgr. 108 prízemie 036/2442512 zdenek.dekicky@upsvr.gov.sk
Čaka, Kuraľany, Nýrovce,, Malé Ludince, Zbrojníky,Želiezovce /L/, IPS stredisko Sádovská Mária 109 prízemie 036/2442313 maria.sadovska@upsvr.gov.sk
pracovisko ŠAHY
Demandice, Šahy /S, Š/ Halászová Henrieta 3 prízemie 036/2441310 henrieta.halaszova@upsvr.gov.sk
Recepcia Kučáková Beáta, Mgr. 4 prízemie 036/2441313 beata.kucakova@upsvr.gov.sk
Recepcia Antalová Eva, Ing. 4 prízemie 036/2441512 eva.antalova@upsvr.gov.sk
Hokovce, Hrkovce, Kubáňovo, Pastovce, Vyškovce nad Ipľom, Dolné Semerovce, Šahy /E, G, I, L, M,N,O,P, R, T,Ť/ Nagyová Silvia 17 prízemie 036/2441315 sylvia.nagyova@upsvr.gov.sk
Plášťovce, Tupá, Ipeľský Sokolec, Šahy /B, H, CH, U, V, W, Z, Ž/ Nociarová Annamária, Bc. 17 prízemie 036/2441315 annamaria.nociarova@upsvr.gov.sk
Horné Túrovce, Veľké Turovce, Ipeľské Úľany, Slatina, Lontov, Bielovce, Sazdice, Horné Semerovce, Šahy/A,C,Č,D,F,J,K/ Križanová Mária 18 prízemie 036/2441311 maria.krizanova@upsvr.gov.sk
späť