Najväčší veľtrh pracovných príležitostí JOB EXPO 2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje už deviatykrát najväčší veľtrh pracovných príležitostí  na Slovensku Veľtrh práce – JOB EXPO 2019. Súčasťou podujatia je aj 21. medzinárodná burza práce European Job Days 2019.

Veľtrh práce – JOB EXPO 2019 sa uskutoční v dňoch 16. – 17. apríla 2019 v priestoroch agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p., pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Na jednom mieste sa stretne 227 vystavovateľov, 169 slovenských a 58 zahraničných zamestnávateľov s ponukou približne 25 000 voľných pracovných miest, 7 940 od prítomných slovenských zamestnávateľov, viac ako 15 000 voľných pracovných miest na pracovných portáloch a 2 252 zahraničných pracovných miest. Slovenskí zamestnávatelia budú voľné pracovné miesta ponúkať v pavilónoch M1, M2, M3 a zahraniční zamestnávatelia sa predstavia v pavilóne M2. K nim sa pridajú vzdelávacie agentúry a poradenské organizácie, ktoré ponúknu širokú paletu služieb, ako napr. poradenstvo pre zdravotne postihnutých, pracovno-právne poradenstvo, kariérové poradenstvo, cez testovanie tzv. mäkkých zručností, jazykových, počítačových zručností až po hodnotenie osobnosti. 

Veľtrh práce JOB EXPO 2019 je určený nielen nezamestnaným, ktorí si hľadajú prácu, ale aj pre generáciu vstupujúcu na trh práce v budúcnosti alebo chystajúcu sa na prípravu na povolanie.

Okrem ponuky pracovných miest je súčasťou podujatia aj približne 146 sprievodných podujatí, workshopov a prezentácií zabezpečených partnermi a vystavovateľmi podujatia, z toho 37 v oblasti zamestnávania a života v krajinách EÚ/EHS. Ide o prednášky pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre ostatných návštevníkov a uchádzačov o zamestnanie v oblasti voľby povolania, hľadania zamestnania, správnej prezentácie pri pracovnom pohovore, ako správane napísať žiadosť, životopis, ako uspieť na pracovnom pohovore, ale aj prednášky zamerané na zmeny legislatívy v roku 2019, nelegálnu prácu, podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, pracovné a životné podmienky v krajinách EÚ/EHS, ako získať skúseností v zahraničí, ako začať podnikať a pod.

Počas celej realizácie podujatia budú návštevníkom v stánku ústredia práce poskytované odborné poradenské služby a informácie v oblasti realizovaných projektov a programov aktívnej politiky trhu práce (napr. vzdelávanie, rekvalifikácie, absolventská prax, národné a regionálne projekty), o podmienkach zapojenia sa do jednotlivých aktivít na úradoch, v oblasti sprostredkovania zamestnania, ako aj v oblasti správneho konania.

Dňa 16. 04. 2019 sa v pavilóne K uskutoční slávnostné otvorenie a konferencia:

09:30 – 09:50 hod. Slávnostné otvorenie výstav JOB EXPO 2019, European Job Days 2019 za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča

Po skončení slávnostného otvorenia bude priestor pre novinárske otázky

11:00 – 12:00 hod. Odborná panelová diskusia na tému PRIEMYSEL 4.0: Príležitosť alebo hrozba?                          

Viac informácií nájdete na stránke www.jobexpo.sk.

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 12.04.2019
Dátum aktualizácie: 23.04.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac