Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Matičné námestie 1617, Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP PIP (Opatrenie č. 1 - bilancia kompetencií, Opatrenie č. 2 - PIP DNO Krajňáková Eva 101 prízemie 041/2448808 eva.krajnakova2@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Hažíková Oľga 104 prízemie 041/2448900 olga.hazikova@upsvr.gov.sk
Pripravený na prácu (PNP), IAP, OPS, voľba povolania Kučerová Lenka 103 prízemie 041/2448901 lenka.kucerova@upsvr.gov.sk
Bilancia kompetencií, IAP, OPS, voľba povolania, § 47 Veselková Mária 206 1. 041/2448804 maria.veselkova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie MUoZ (mladí UoZ do 29 rokov) Papíková Janka 206 1. 041/2448804 janka.papikova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ-2 (A-K) Liščáková Jana 205 1. 041/2448811 jana.liscakova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ-2 (L-Z) Kocúrová Linda 205 1. 041/2448811 linda.kocurova@upsvr.gov.sk
NP PIP (Opatrenie č. 1 - bilancia kompetencií, Opatrenie č. 2 - PIP DNO Staníková Ľubomíra 101 prízemie 041/2448808 lubomira.stanikova@upsvr.gov.sk
späť