Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Alena Rokonalová 109 1.poschodie 052/2446 310 alena.rokonalova@upsvr.gov.sk
recepcia 1 prízemie 052/2446 250
Stará Ľubovňa - písm. N-Q Bc. Eva Závacká 16 prízemie 052/2446 556 eva.zavacka@upsvr.gov.sk
Hajtovka, Chmeľnica, Legnava, Hniezdne, Veľká Lesná, Starina Mgr. Oľga Sobotová 16 prízemie 052/2446 321 olga.sobotova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa - písm. R - Ž, Bc. Stanislava Firtová 15 prízemie 052/2446 317 stanislava.firtova@upsvr.gov.sk
Plavnica, Plaveč, Veľký Lipník Bc. Mária Kopčáková 15 prízemie 052/2446 322 maria.kopcakova@upsvr.gov.sk
Hromoš, Litmanová,Ľubotín,Vislanka, Stráňany, Malý Lipník, Mária Zentková 13 prízemie 052/2446 551 maria.zentkova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. D-G, Bc. Mária Zavodjančíková 13 prízemie 052/2446 313 maria.zavodjancikova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. A-Č Ing. Marta Štupáková 12 prízemie 052/2446 315 marta.stupakova@upsvr.gov.sk
Hraničné, Kolačkov, Lesnica, Údol, Ing. Eva Golianová 12 prízemie 052/2446 312 eva.golianova@upsvr.gov.sk
Čirč,Haligovce,Kremná , Sulín Mária Puškárová 10 prízemie 052/2446 553 maria.puskarova@upsvr.gov.sk
Kamienka, Kyjov, Ruská Voľa, Jarabina Ernest Valek 10 prízemie 052/2446 410 ernest.valek@upsvr.gov.sk
Ďurková, Forbasy, Šarišské Jastrabie, Ing. Martina Gmucová 10 prízemie 052/2446 323 martina.gmucova@upsvr.gov.sk
Jakubany - písm. A-J, Šambron, Matysová, Obručné, Orlov Mgr. Helena Šulíková 112 1.poschodie 052/2446 554 helena.sulikova@upsvr.gov.sk
Jakubany písm. K-Ž,Lacková, Pusté Pole Mgr. Iveta Knapová 112 1.poschodie 052/2446 316 iveta.knapova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. K, Bc. Monika Jaržembovská 110 1.poschodie 052/2446 311 monika.jarzembovska@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Popradom, Nová Ľubovňa Ing. Natália Dicová 110 1.poschodie 052/2446 552 natalia.dicova@upsvr.gov.sk
Vyšné Ružbachy Mgr. Anton Tomko 105 1.poschodie 052/2446 400 anton.tomko@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa - písm. H - M, (okresm písm. K) Mgr. Dana Jarembinská 105 1.poschodie 052/2446 320 dana.jarembinska@upsvr.gov.sk
Detašované pracovisko Podolínec - Nám.Mariánske č.4
Podolínec - A - H, Lomnička čísla domov 1 - 25, 73-87 Bc. Daniela Kovalčíková 1.poschodie 052/2449 330 daniela.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Podolínec - M - Ž, Lomnička čísla domov 88 - 162 Ela Pardusová 1.poschodie 052/2449 520 ela.pardusova@upsvr.gov.sk
Podolínec - I - L, Lomnička čísla domov 26 - 72, Nižné Ružbachy Darina Tribulová 1.poschodie 052/2449 331 darina.tribulova@upsvr.gov.sk
späť