Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Hlinková Miriam, PhDr.,PhD. 309A 3 037/2440300 miriam.hlinkova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Visolajská Helena, Mgr. 703 7 037/2440301 helena.visolajska@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Hudecová Martina 703 7 037/2440301 martina.hudecova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Samayová Mária 703a 7 037/2440302 maria.samayova@upsvr.gov.sk
späť