Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia poradenstva a vzdelávania Nemkyová Mária, Mgr. 312A 3 037/2440470 maria.nemkyova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Číková Anna, Mgr. 309 3 037/2440464 anna.cikova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Porhajašová Petra, Mgr. 310 3 037/2440460 petra.porhajasova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie Karbanová Lucia, Ing. 312B 3 037/2440462 lucia.karbanova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo NP PIP Barancová Mária, Mgr. 311A 3 037/2440467 maria.barancova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Hasprová Daniela, Ing. 111A 1 037/2440466 daniela.hasprova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo NP Vzdelávanie UoZ - 2 Nagyová Dana, Mgr. 311A 3 037/2440467 dana.nagyova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo NP PIP Mgr. Anna Miškolciová 311A 3 037/2440467 anna.miskolciova@upsvr.gov.sk
späť