Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Uhrecká Jana, Mgr. 807a 8 037/2440 370 Jana.Uhrecka@upsvr.gov.sk
Koordinátor Krajčovičová Lenka 807 8 037/2440 377 Lenka.Krajcovicova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Lacová Iveta, Mgr. 807 8 037/2440 377 Iveta.Lacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Liptáková Jana, Mgr. 802 8 037/2440 371 Jana.Liptakova4@upsvr.gov.sk
Koordinátor Visolajský Štefan, Ing. 802 8 037/2440 371 Stefan.Visolajsky@upsvr.gov.sk
Koordinátor Horecký Jozef 802 8 037/2440 375 Jozef.Horecky@upsvr.gov.sk
Koordinátor Krajmerová Stanislava, Mgr. 802a 8 037/2440 376 Stanislava.Krajmerova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Grolichová Kristína, Bc. 802a 8 037/2440 376 Kristina.Denkerova@upsvr.gov.sk
Koordinátor - pracovisko Vráble Kováčová Katarína 302 3 037/2442 372 Katarina.Kovacova2@upsvr.gov.sk
späť