ÚPSVR Nitra - Pracovisko Vráble

ÚPSVR Nitra - Pracovisko Vráble

Hlavná 1221 952 01 Vráble
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci referátu (koordinátor); A,B,C,D,E,F PhDr. Kajanovičová Ľubica 318 III 037/2442 345 Lubica.Kajanovicova@upsvr.gov.sk
I,K,J,L Mgr. Martina Somorová 318 III 037/2442 340 Martina. Somorova@upsvr.gov.sk
N,Ň,O,P,R,S Lisyová Miroslava 318 III 037/2442 342 Miroslava.Lisyova@upsvr.gov.sk
G,H,M Karšaiová Ľudmila 319 III 037/2442 343 Ludmila.Karsaiova@upsvr.gov.sk
CH,U,Š,T,Z,Ž,V,Y,W Mgr. Kozolková Lucia 319 III 037/2442 343 Lucia.Kozolkova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Mária Bafrncová 320B III 037/2442 341 Maria.Bafrncova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Mgr. Mária Gažová 320A III 037/2442 470 Maria.Gazova@upsvr.gov.sk
Vedúci referátu (koordinátor); Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť Bc Vojteková Miroslava 311 III 037/2442 650 Miroslava.Vojtekova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť Gabriela Botková 310 III 037/2442 651 Gabriela.Botkova@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená A - K) Klobučníková Adriana 309 III 037/2442 570 Adriana.Klobucnikova@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená L - Ž) Mgr. Babocká Jarmila 309 III 037/2442 570 Jarmila.Babocka@upsvr.gov.sk
späť