ÚPSVR Nitra - Pracovisko Zlaté Moravce

ÚPSVR Nitra - Pracovisko Zlaté Moravce

Tel.číslo: 373 + číslo klapky Tel.číslo - vonk. Linky :037/2443 + číslo klapky Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Uhrinová Viera Ing. 217 2 037/2443350 viera.uhrinova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné prac.miesta Šprochová Zuzana Mgr. 211A 2 037/2443351 zuzana.sprochova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Černáková Anna RNDr. 104B 1 037/2443353 anna.cernakova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Korcová Bernarda Mgr. 103A 1 037/2443354 bernarda.korcova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Šutková Ľubica Ing. 103A 1 037/2443354 lubica.sutkova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Kiepešová Helena Mgr. 103B 1 037/2443536 helena.kiepesova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Mráz Peter Ing. 104A 1 037/2443361 peter.mraz@upsvr.gov.sk
služby pre občana Balková Alexandra 104A 1 037/2443361 alexandra.balkova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Ballay Adrián Mgr. 108B 1 037/2443530 adrian.ballay@upsvr.gov.sk
služby pre občana - recepcia Švecová Viera 107A 1 037/2443576 viera.svecova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Kuklová Martina Bc. 108A 1 037/2443357 martina.kuklova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Hritzová Ivana Mgr. 108A 1 037/2443357 ivana.hritzova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Šprochová Deana Mgr. 109A 1 037/2443360 deana.sprochova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Gábrišová Elena 109A 1 037/2443360 elena.gabrisova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Klučiarová Viera 109B 1 037/2443356 viera.kluciarova@upsvr.gov.sk
Referát služieb zamestnanosti
poradenstvo a vzdelávanie Trubanová Sylvia Ing. 204B 2 037/2443481 sylvia.trubanova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Krčmáriková Marta Ing. 201A 2 037/2443355 marta.krcmarikova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Horváthová Zuzana Mgr. 204A 2 037/2443362 zuzana.horvathova@upsvr.gov.sk
správne konanie Havalová Barbora 211B 2 037/2443308 barbora.havalova@upsvr.gov.sk
správne konanie Kováčová Marta 107B 1 037/2443358 marta.kovacova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnych vecí a rodiny
správne konanie - DvHN, ŠSD Simona Klobučníková 207B 2 037/2443578 simona.klobucnikova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Kukučková Erika Mgr. 209B 2 037/2443532 erika.kukuckova@upsvr.gov.sk
dotácie, náhradné výživné Kazíková Emília Mgr. 201B 2 037/2443531 emilia.kazikova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Slosjarová Eva Mgr. 210A 2 037/2443575 eva.slosjarova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Madolová Zuzana Mgr. 204B 2 037/2443577 zuzana.madolova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Hučková Žaneta Ing. 210B 2 037/2443537 zaneta.huckova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Ďuriačová Dominika Mgr. 102B 1 037/2443624 dominika.duriacova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana detí a SK
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Pechová Zuzana 110A 1 037/2443621 pechova.zuzana@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Juríková Lenka Mgr. 110A 1 037/2443621 lenka.jurikova@upsvr.gov.sk
socialna kuratela maloletých Drgoňová Jana Mgr., Ing. 101A 1 037/2443623 jana.drgonova@upsvr.gov.sk
socialna kuratela PFO, SPOD Dodoková Božena PhDr. 101B 1 037/2443622 bozena.dodokova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Lieskovská Veronika Mgr. 102A 1 037/2443625 veronika.lieskovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Lasabová Lenka Mgr. 102A 1 037/2443625 lenka.lasabova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Kolenčíková Eva PhDr. 110B 1 037/2443620 eva.kolencikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu
peň.prísp.na komp. ŤZP Mašírová Zuzana Bc. 203A 2 037/2443659 zuzana.masirova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Mgr. Truhanová Veronika 203A 2 037/2443659 truhanova.veronika@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Nemčeková Anna 111B 1 037/2443680 anna.nemcekova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Čulíková Anna Mgr. 111B 1 037/2443680 anna.culikova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Ďuriačová Mária Bc. 208A 2 037/2443658 maria.duriacova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Kováčová Blažena Bc. 208A 2 037/2443658 blazena.kovacova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Frajková Darina Bc. 208B 2 037/2443655 darina.frajkova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
koordinátor aktivačného centra Sapárová Lucia Mgr. 207A 2 037/2443374 lucia.saparova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra Homolová Laura 207A 2 037/2443374 laura.homolova@upsvr.gov.sk
IP stredisko 411 4
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
oddelenie metodiky a rozvoja IS Barát Ján Bc. 202B 2 037/2443154 jan.barat@upsvr.gov.sk
späť