Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľoi
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
1. kontakt Vranov nad Topľou 73 2 057 / 244 5 503
1. kontakt Hanušovce nad Topľou 7 P 057 / 244 4 505
odborný radca, vedúci oddelenia Pidaničová Alena, Mgr. 2 2 +421 57 2445 550 Alena.Pidanicova@upsvr.gov.sk
radca, dotácie, dávky Džurdženíková Darina, 3 2 +421 57 2445 554 Darina.Dzurdzenikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dotácie, dávky Baranová Andrea, Ing. 3 2 +421 57 2445 553 Andrea.Baranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Pačutová Mária, Bc. 4 2 +421 57 2445 555 Maria.Pacutova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Frenová Mária, Bc. 4 4 +421 57 2445 555 Maria.Frenova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Demetrová Lenka, Mgr. 5 2 +421 57 2445 556 Lenka.Demetrova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Kuncová Lívia, Mgr. 5 2 +421 57 2445 556 Livia.Kuncova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Sobotová Ivana, Ing. 5 2 +421 57 2445 556 Ivana.Sobotova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Peštová Veronika, Bc. 6 2 +421 57 2445 557 Veronika.Pestova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Popová Simona, Mgr. 6 2 +421 57 2445 557 Simona.Popova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Hricová Nikola, Mgr. 7 2 +421 57 2445 558 Nikola.Hricova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Vysoká Beáta, Mgr. 7 2 +421 57 2445 558 Beata.Vysoka@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Vašková Zuzana, Mgr. 8 2 +421 57 2445 559 Zuzana.Vaskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Fiedor Marcel, Ing. 8 2 +421 57 2445 559 Marcel.Fiedor@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Lukáčová Mária, Mgr. 9 2 +421 57 2445 560 Maria.Lukacova2@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Kocanová Monika, Mgr. 9 2 +421 57 2445 560 Monika.Kocanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Petrovčinová Martina, Mgr. 10 2 +421 57 2445 561 Martina.Petrovcinova@upsvr.gov.sk
radca, dávky Roskošová Anna 10 2 +421 57 2445 561 Anna.Roskosova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Rošková Juliana, Ing. 11 2 +421 57 2445 563 Juliana.Roskova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Lešková Ľudmila, Ing. 12 2 +421 57 2445 562 Ludmila.Leskova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Sotáková Marta, Ing. 13 2 +421 57 2445 551 Marta.Sotakova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Sestrienková Janka, Mgr. 13 2 +421 57 2445 551 Janka.Sestrienkova@upsvr.gov.sk
odborný radca, zástupca Šimčáková Kvetoslava, Mgr. 14 2 +421 57 2445 552 Kvetoslava.Simcakova@upsvr.gov.sk
späť