Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T.

Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T.

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n. T.
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T. Ústredňa, podateľňa 128 5 057 / 244 5 999
Pracovisko Hanušovce n. T., Zámocká 153, 094 31
Ústredňa Ústredňa 9B Prízemie 057 / 244 4 998
späť