Oddelenie kompenzácií a posudkových činností - pracovisko Hlohovec

Oddelenie kompenzácií a posudkových činností - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
dávky ŤZP - G,CH, I, J, K, M Opletalová Ivana, Mg. Bc. 203 1 033/2442 641 ivana.opletalova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - A,B,C,Č,D,E,F,H,S Blesáková Anna, Bc. 202 1 033/2442 642 anna.blesakova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - L,N,O,P,R,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Mršticová Lucia, Mgr. 202 1 033/2442 642 lucia.mrsticova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Farkašová Martina, Mgr. 225 1 033/2442 671 martina.farkasova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Uhlárová Sylvia, Mgr. 225 1 033/2442 671 sylvia.uhlarova@upsvr.gov.sk
späť