Oddelenie poradenstva a vzdelávania - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svetláková Tamara Mgr. 425 4 033/2441 310 tamara.svetlakova@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Lišková Beáta, Mgr. 423 4 033/2441 311 beata.liskova2@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Pavlovičová Magdaléna, Ing. 409 4 033/2441 452 magdalena.pavlovicova@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Jánošová Janka, Mgr. 424 4 033/2441 312 janka.janosova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ II. Királová Jana 424 4 033/2441 312 jana.kiralova@upsvr.gov.sk
späť