Koordinátor ochrany detí pred násilím

Koordinátor ochrany detí pred násilím

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor ochrany detí pred násilím Tužáková Anna, Mgr. 217 2 052/2442 217 anna.tuzakova@upsvr.gov.sk
späť