Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, odborné poradenské služby §43, §42 Tokarčíková Aneta, Ing. 308 3 052/2446 133 aneta.tokarcikova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce §46, §47, Projekt Pripravený na prácu Galíková Viera, Mgr. 209 2 052/2446 461 viera.galikova@upsvr.gov.sk
§ 54-NP Vzdelávanie mladých UoZ-2, NP Vzdelávanie UoZ-2 Kossuthová Simona, Mgr. 209 2 052/2446 456 simona.kossuthova@upsvr.gov.sk
§43-Odborné poradenské služby, §42-Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §54- NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- aktivita č.1 Bilancia kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Vislocká Mária, Mgr. 206 2 052/2446 460 maria.vislocka@upsvr.gov.sk
§ 54- NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Hlinková Michaela, Mgr. 208 2 052/2446 459 michaela.hlinkova@upsvr.gov.sk
§ 54- NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Zamišková Marta, Ing. 208 2 052/2446 459 marta.zamiskova@upsvr.gov.sk
späť