Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Kecskésová Lucia, Mgr. 209 2. SB 035/2440600 lucia.kecskesova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Vargová Lenka, Mgr. 201 2. SB 035/2440605 lenka.vargova3@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Baloghová Jana, Mgr. 201 2. SB 035/2440605 jana.baloghova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Spáčilová Soňa, Mgr. 202 2. SB 035/2440611 sona.spacilova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Vozáriková Lívia, Mgr. 202 2. SB 035/2440611 livia.vozarikova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Formánková Silvia, Mgr. 205 2. SB 035/2440607 silvia.formankova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Szabóová Eva, Mgr. 205 2. SB 035/2440607 eva.szaboova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Černáková Emília, Mgr. 204B 2. SB 035/2440603 emilia.cernakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Šimčíková Martina, Bc. 207 2. SB 035/2440608 martina.simcikova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Kecskésová Hana, Mgr. 207 2. SB 035/2440608 hana.kecskesova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Refková Katarína, Mgr. 204A 2. SB 035/2440609 katarina.refkova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Vargová Michaela, Ing. 208 2. SB 035/2440619 michaela.vargova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Kissová Nikoleta, Mgr. 208 2. SB 035/2440619 nikoleta.kissova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Šimunková Svetlana, Mgr. 228 2. SB 035/2440614 svetlana.simunkova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Škorňáková Klaudia, Mgr. 228 2. SB 035/2440614 klaudia.skornakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Borková Judita, Mgr. 204A 2. SB 035/2440609 judita.borkova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Gubová Otília, Mgr. 227 2. SB 035/2440615 otilia.gubova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti Granatová Žaneta, Mgr. 227 2. SB 035/2440615 zaneta.granatova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby Janeková Anna, Mgr. 230 2. SB 035/2440610 anna.janekova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Kleinová Soňa, Mgr. 41 prízemie NB 035/2440602 sona.kleinova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Béresová Kristína, Mgr. 41 prízemie NB 035/2440602 kristina.beresova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Vanyová Gabriela, Mgr. 41 prízemie NB 035/2440602 gabriela.vanyova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2447999
Rodičovský konflikt Černáková Martina, Mgr. 18 2. 031/2447608 martina.cernakova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Uková Ingrid, Mgr. 9 2. 031/2447606 ingrid.ukova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Beličková Milena, Mgr. 17 2. 031/2447611 milena.belickova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Polláková Jana, Mgr. 16 2. 031/2447601 jana.pollakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Gálová Nikola, Mgr. 14 2. 031/2447603 nikola.galova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Považayová Gabriela, Mgr. 15 2. 031/2447609 gabriela.povazayova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre deti Szöcs Ján, Mgr. 13 2. 031/2447602 jan.szocs@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby Tóthová Miroslava, Mgr. 12 2. 031/2447604 miroslava.tothova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Puskásová Soňa, Mgr. 3 3. 031/2447605 sona.puskasova@upsvr.gov.sk
späť