Oddelenie SPODaSK

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - SPODaSK

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia SPODaSK Leštachová Silvia, Mgr. 335 2 +421 52 2440 600 Silvia.Lestachova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Bileková Radka, Mgr. 337 2 +421 52 2440 613 radka.bilekova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Blašková Dagmar, Mgr. 234 1 +421 52 2440 610 Dagmar.Blaskova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Hranovnica, Liptovská Teplička, Lučivná, Nová Lesná, Smokovce, Spišská Teplica, Spišský Štiavnik, Svit, Štôla, Šuňava, Veľký Slavkov, Vernár, Vikartovce, Vydrník, Vysoké Tatry, Ždiar, Poprad - Západ, Juh III - okrem Záborského Bujňák Peter, Mgr. 238 1 +421 52 2440 606 Peter.Bujnak@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Hozelec, Spišský Štiavník, Vydrník; Poprad - Centrum, MPČĽ, Suchoňová, Zimná Chalachanová Ľubomíra, JUDr. 233 1 +421 52 2440 609 Lubomira.Chalachanova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Janovská Chmurová Vanesa, Mgr. 234 1 +421 52 2440 610 Vanesa.Chmurovajanovska@upsvr.gov.sk
SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí " Jendralová Mária, Mgr. 241 1 +421 52 2440 611 Maria.Jendralova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Kandrová Jana, Mgr. 337 2 +421 52 2440 613 jana.kandrova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Kiška Anton, Mgr. 239 1 +421 52 2440 614 Anton.Kiska@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Koščová Zdena PhDr. 317 2 +421 52 2440 608 Zdena.Koscova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Mlynica, Spišské Bystré, Štrba, Poprad - Centrum, Juh - okrem Mládeže, Pavlovova, Tomášikova, Kvetnica, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže, Veľká Kraková Lucia, Mgr. 238 1 +421 52 2440 603 Lucia.Krakova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Poprad – L. Svobodu, Ústecko-Orlická, Mládeže, Jánovce , Stráže, Kežmarské Žľaby, Kravany, Nová Lesná, Podspády, Vikartovce, Ždiar Markovičová Andrea, Mgr. 233 1 +421 52 2440 609 Andrea.Markovicova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Misalová Tatiana, Mgr. 239 1 +421 52 2440 615 Tatiana.Misalova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Očkajová Martina, Mgr. 2 +421 52 2440 612 Martina.Ockajova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Spišská Sobota, Liptovská Teplička, Lučivná, Vyšné Hágy, Smokovce, Mengusovce, Štôla, Švábovce, Vernár; Poprad – Jarná, Moyzesova, Svätoplukova, Šrobárova, Tomášikova Oravcová Pamela, Mgr. 237 1 +421 52 2440 602 Pamela.Oravcova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí " Padarasová Gabriela, Mgr. 241 1 +421 52 2440 611 Gabriela.Padarasova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Gánovce, Hranovnica, Nová Polianka, Podbanské, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby; Poprad - Bajkalská, Dostojevského, Dlhé Hony, Záborského, sídlisko Západ Repelová Mária, Mgr. 345 2 +421 52 2440 604 Maria.Repelova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Mlynica, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Štrba, Šuňava, Veľký Slavkov; Poprad - Podjavorinskej, Šoltésovej, Uherova Slodičáková Miriam, Mgr. 344 2 +421 52 2440 605 Miriam.Slodicakova@upsvr.gov.sk
PODaSK - agenda SPOD - Svit; Poprad - Letná, Rázusova, Tajovského Šulíková Jana, Bc. 237 1 +421 52 2440 602 Jana.Sulikova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín, agenda osvojenia Ujčíková Jana, Mgr. 235 1 +421 52 2440 601 Jana.Ujcikova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Vystavilová Viera PhDr. 316 2 +421 52 2440 607 Viera.Vystavilova@upsvr.gov.sk
späť