Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Chovaňáková Alena, Mgr. 414 4 052/2442 414 alena.chovanakova@upsvr.gov.sk
§ 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Melegová Mária, Mgr. 413 4 052/2442 433 maria.melegova@upsvr.gov.sk
§ 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 3, §54 NP Zosúladenie pracovného a rodinného života, § 54 projekt Pomôž svojej obci, Výbor pre otázky zamestnanosti Kučerová Zuzana, Mgr. 413 4 052/2442 413 zuzana.kucerova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 Babičová Anna, Mgr. 412 4 052/2442 412 anna.babicova2@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) - Náhrada časti cestovných výdavkov, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 Absolventská prax - NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce - Aktivita 2, §54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3 Božoňová Anna, Bc. 412 4 052/2442 422 anna.bozonova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 1, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 1, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Jakubcová Mária, Mgr. 411 4 052/2442 411 maria.jakubcova@upsvr.gov.sk
§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 2, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Rákociová Elena, Mgr. 411 4 052/2442 411 elena.rakociova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 1, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 1, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Gallová Petra, Ing. 411 4 052/2442 421 petra.gallova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Zakuciová Anna, Mgr. 410 4 052/2442 410 anna.zakuciova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť , § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - SZČO, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Kovalčíková Monika, Bc. 410 4 052/2442 420 monika.kovalcikova@upsvr.gov.sk
§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - NP Úspešne na trhu práce - aktivita 1, § 53g príspevky integračným podnikom, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Lizáková Gabriela, PhDr. 409 4 052/2442 409 gabriela.lizakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c Príspevok na presťahovanie za prácou, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Kozárová Zuzana, Mgr. 409 4 052/2442 409 zuzana.kozarova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Ridziková Barbora, Ing. 409 4 052/2442 419 barbora.ridzikova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, zoznamy oprávnených výdavkov, kontroly na mieste, rozpočty NP, publicita, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku Brejčáková Katarína, Ing. 408 4 052/2442 408 katarina.brejcakova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, kontroly na mieste, rozpočty NP, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku, zoznamy oprávnených výdavkov, publicita Wikarskí Marián, Ing. 408 4 052/2442 488 marian.wikarski@upsvr.gov.sk
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5, § 54 NP Úspešne na trhu práce - Aktivita 2, §54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3 Deptová Lucia, Mgr. 407 4 052/2442 477 lucia.deptova@upsvr.gov.sk
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 54 NP Pracuj v školskej kuchyni, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Drahošová Katarína 407 4 052/2442 407 katarina.drahosova@upsvr.gov.sk
späť