Oddelenie služieb pre občana

pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999 SB = stará budova, NB = nová budova
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia
Zahoráková Miroslava, Ing. 128 1. SB 035/2440310 miroslava.zahorakova@upsvr.gov.sk
Obec, mesto
Andovce Cifrová Silvia 124 1. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Bánov Bakošová Ivana, Mgr. 127 1. SB 035/2440323 ivana.bakosova@upsvr.gov.sk
Bešeňov Rezdovičová Iveta 127 1. SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Branovo Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Čechy Kálmán Imrich 133 1. NB 035/2440311 imrich.kalman@upsvr.gov.sk
Dubník Švajdová Silvia 135 1. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Dvory nad Žitavou A - K Bachová Eva 136 1. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Dvory nad Žitavou L - Ž Kanyicková Klaudia, Bc. 138 1. NB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Jasová Bakošová Ivana, Mgr. 127 1. SB 035/2440323 ivana.bakosova@upsvr.gov.sk
Jatov Kováčiková Alžbeta 133 1. NB 035/2440311 alzbeta.kovacikova@upsvr.gov.sk
Kolta Gašparíková Renáta, Mgr. 125 1. SB 035/2440321 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Komoča Majerčíková Emília, Mgr. 135 1. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky A, Á Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky B Kozárová Jarmila 140 1. NB 035/2440331 jarmila.kozarova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky C-Č Bachová Eva 136 1. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky D-Ď Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky E, É Bachová Eva 136 1. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky F Švajdová Silvia 135 1. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky G Bachová Eva 136 1. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky H Rezdovičová Iveta 127 1. SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky CH Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky I, Í Švajdová Silvia 135 1. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky J Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Ka, Ki, Ke, Kl, Kr, Kš Gašparíková Renáta, Mgr. 125 1. SB 035/2440321 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Ko, Ku, Kv Kanyicková Klaudia, Bc. 138 1. NB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky L, Ĺ, Ľ Cifrová Silvia 124 1. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky M Bozóová Jana 125 1. SB 035/2440322 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky N, Ň Gašparíková Renáta, Mgr. 125 1. SB 035/2440321 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky O, Ó, Ö Bachová Eva 136 1. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky P Bakošová Ivana, Mgr. 127 1. SB 035/2440323 ivana.bakosova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Q - R Majerčíková Emília, Mgr. 135 1. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Sa - Su Cifrová Silvia 124 1. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Sv - Sz Švajdová Silvia 135 1. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Š Majerčíková Emília, Mgr. 135 1. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky T, Ť Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky V, W, Y Majerčíková Emília, Mgr. 135 1. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky U, Z, Ž Vendelová Denisa 125 1. SB 035/2440322 denisa.vendelova@upsvr.gov.sk
Palárikovo Kozárová Jarmila 140 1. NB 035/2440331 jarmila.kozarova@upsvr.gov.sk
Rúbaň Cifrová Silvia 124 1. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Semerovo Švajdová Silvia 135 1. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Strekov Szedláková Erika 139 1. NB 035/2440319 erika.szedlakova@upsvr.gov.sk
Tvrdošovce A - K Majerčíková Emília, Mgr. 135 1. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Tvrdošovce L - Ž Gašparíková Renáta, Mgr. 125 1. SB 035/2440321 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Veľké Lovce Bartová Tatiana, Ing. 139 1. NB 035/2440319 tatiana.bartova@upsvr.gov.sk
Zemné Rezdovičová Iveta 127 1. SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Vendelová Denisa 125 1. SB 035/2440322 denisa.vendelova@upsvr.gov.sk
Bozóová Jana 125 1. SB 035/2440322 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Szedláková Erika 139 1. NB 035/2440319 erika.szedlakova@upsvr.gov.sk
Bartová Tatiana, Ing. 139 1. NB 035/2440319 tatiana.bartova@upsvr.gov.sk
Zamestnávatelia
Likerová Štěpánka, Mgr. 20 prízemie SB 035/2440410 stepanka.likerova@upsvr.gov.sk
Péterová Renáta, Ing. 20 prízemie SB 035/2440412 renata.peterova@upsvr.gov.sk
Nemešová Monika, Mgr. 20 prízemie SB 035/2440414 monika.nemesova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzincov, informačné karty
Palacková Zuzana, Ing. 128 1. SB 035/2440408 zuzana.palackova@upsvr.gov.sk
Šubová Katarína, Mgr. 128 1. SB 035/2440408 katarina.subova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2447999
vedúci pracoviska Straňáková Silvia, PhDr. 10 2. posch. 031/2447300 silvia.stranakova@upsvr.gov.sk
Šaľa A, D, Ď, I,J, N,O, obec Vlčany Miklovič Katarína 6 1. posch. 031/2447325 katarina.miklovic@upsvr.gov.sk
Šaľa B, M, P, U, Z,Ž, obec Kráľová nad Váhom L-Ž, obec Tešedíkovo R-Z Iványiová Janette 7 1. posch. 031/2447322 janette.ivanyiova@upsvr.gov.sk
Šaľa C,Č,G, T,Ť, obec Trnovec nad Váhom, obec Močenok M-Z, obec Kráľová nad Váhom A-K, obec Dlhá nad Váhom Chudáčiková Zuzana, Mgr. 7 1. posch. 031/2447322 zuzana.chudacikova@upsvr.gov.sk
Šaľa E,F, S,Š, obec Selice A-O, obec Diakovce A-K Chudáčiková Viera 8 1. posch. 031/2447316 viera.chudacikova@upsvr.gov.sk
Šaľa, H,CH, obec Selice P-Z, Obec Horná Kráľová, obec Tešedíkovo A-P, Stračárová Antónia 8 1. posch. 031/2447316 antonia.stracarova@upsvr.gov.sk
Šaľa, L, R, V,W, obec Močenok A-L, obec Hájske, obec Diakovce L-Z, obec Neded L-Z Polláková Ornela, Mgr. 14 1. posch. 031/2447319 ornela.pollakova@upsvr.gov.sk
Šaľa K, obec Žiharec, obec Neded A-K Hanusková Helena, Mgr. 14 1. posch. 031/2447319 helena.hanusková@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
vedúci pracoviska Žákovičová Katarína, Mgr. 607 6. posch 036/2443310 katarina.zakovicova@upsvr.gov.sk
Svodín, Sikenička, Bíňa, Leľa, Pavlová, Kamenný Most Jónášová Iveta, Bc. 603A 6. posch 036/2443311 iveta.jonasova2@upsvr.gov.sk
Obid, Malá nad Hronom, Kamenica nad Hronom, Gbelce, Ľubá, Šarkan Kovácsová Andrea, Mgr. 602B 6. posch 036/2443410 andrea.kovacsova@upsvr.gov.sk
Bajtava, Bruty, Mužla, Štúrovo M - Ž Pálová Henrieta, Bc. 608 6. posch 036/2443319 henrieta.palova@upsvr.gov.sk
Beľá, Chľaba, Malé Kosihy, Nána, Salka, Nová Vieska Paszterkóová Monika, Ing. 603B 6. posch 036/2443410 monika.paszterkoova@upsvr.gov.sk
Kamenín, Štúrovo A - L Tóbiásová Réka, Bc. 608 6. posch 036/2443319 reka.tobiasova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Kamenín, Salka, Kamenný Most, Malé Kosihy, Svodín, Štúrovo A - D Lacušková Alena 601 6. posch 036/2443321 alena.lacuskova@upsvr.gov.sk
Malá nad Hronom, Obid, Belá, Chľaba, Šarkan, Divá, Ľubá, Mužla, Nová Vieska, Sikenička, Štúrovo E - P Mihályová Erika, Mgr. 601 6. posch 036/2443999 erika.mihalyova@upsvr.gov.sk
Bajtava, Bíňa, Bruty, Kamenica nad Hronom, Leľa, Nána, Gbelce, Pavlová, Štúrovo R - Ž Tamásová Denisa, Mgr. 601 6. posch 036/2443999 denisa.tamasova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
vedúci pracoviska Hrašková Mária, Mgr. 21 1. posch 035/2441310 maria.hraskova@upsvr.gov.sk
recepcia Bojdová Michaela, Mgr. 8 prízemie 035/2441311 michaela.bojdova@upsvr.gov.sk
Komjatice I-P, Šurany I-P, Dolný Ohaj, Kmeťovo, Úľany nad Žitavou Dragúňová Miroslava 3 prízemie 035/2441315 miroslava.dragunova@upsvr.gov.sk
Maňa, Lipová Veľký Kýr, Rastislavice, Dedinka Filipovičová Bianka 8 prízemie 035/2441311 bianka.filipovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD a DvHN A- L, Nové žiadosti a doplnenie podania Grosman Mário 9 prízemie 035/2441317 mario.grosman@upsvr.gov.sk
Komjatice R-Ž, Šurany R-Ž, Černík, Hul, Vlkas, Michal nad Žitavou,Pozba Tináková Mária 3 prízemie 035/2441314 maria.tinakova@upsvr.gov.sk
ŠSD a DvHN M - Ž, Nové žiadosti a doplnenie podania Vavríková Katarína, Bc. 9 prízemie 035/2441317 katarina.vavrikova@upsvr.gov.sk
Komjatice A-CH, Šurany A-CH, Trávnica, Radava, Bardoňovo, Mojzesovo, Podhájska Pastorková Zuzana, Ing. 3 prízemie 035/2441315 zuzana.pastorkova@upsvr.gov.sk
späť