Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, preventívne poradenstvo na školách okresu Kežmarok Levická Eleonóra, Ing. 406 4. 052/2442 406, 0910999461 eleonora.levicka@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, príprava UoZ, UoZ - ZP na podnikanie - poradenstvo § 49, § 56, Projekt PNP - PRIPRAVENÝ NA PRÁCU Sýkorová Katarína, Mgr. 304 3. 052/2442344 katarina.sykorova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, Projekt PNP - PRIPRAVENÝ NA PRÁCU Šatalová Jana, Mgr. 304 3. 052/2442 304 jana.satalova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dragašek Juraj, Mgr. PhD. 405 4. 052/2442 405 juraj.dragasek@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaných služieb dlhodobo nezamestnaným UoZ v rámci aktivity č. 1 podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Projekt PNP - PRIPRAVENÝ NA PRÁCU akreditované vzdelávanie Šišková Anna, Mgr. 305 3. 052/2442 305 anna.siskova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie mladých UoZ - 2 vo veku do 29 rokov = REPAS+, KOMPAS+ NP Vzdelávanie UoZ - 2 = REPAS+, KOMPAS+ Bukovská Ľubomíra 310 3. 052/2442 310 lubomira.bukovska@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaných služieb dlhodobo nezamestnaným UoZ v rámci aktivity č. 2 podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zakuciová Tatiana, Ing. 405 4. 052/2442 405 tatiana.zakuciova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaných služieb dlhodobo nezamestnaným UoZ v rámci aktivity č. 2 podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Gerčáková Jana, Ing. 305 3. 052/2442 305 jana.gercakova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kováčová Emília, Mgr. 415 4. 052/2442 415 emilia.kovacova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kiššová Michaela, Ing. 415 4. 052/2442 415 michaela.kissovaweidnerova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Furcoňová Jana, Mgr. 415 4. 052/2442 425 jana.furconova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Fábianová Helena, Ing. 317 3. 052/2442 317 helena.fabianova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Šavelová Katarína, Mgr. 317 3. 052/2442 317 katarina.savelova@upsvr.gov.sk
späť