Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Krajňáková Eva, PhDr., PhD. 314 3 053/2440500 eva.krajnakova@upsvr.gov.sk
NP Podpora ochrany detí pred násilím Plíhalová Zuzana, Mgr. B 403 3 053/2440599 zuzana.plihalova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Mackovjaková Ľubica, PhDr. B 209 1 053/2440616 lubica.mackovjakova@upsvr.gov.sk
Mušinská Mária, Mgr. B 208 1 053/2440615 maria.musinska@upsvr.gov.sk
späť